Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162

Cenník

Cena služieb sa odvíja od charakteru a typu publikácie, preto bez presnejších informácií o počte strán, type grafiky a termínoch nie je možné úplne presne vypočítať konečnú sumu. Uvádzame len orientačné ceny; finálnu sumu upresníme po komunikácii a dohode s klientom.

Okrem platby z grantov alebo verejného rozpočtu je potrebná platba vopred na zálohovú faktúru.

Ceny sa odvíjajú od dopredu dohodnutého rozsahu prác; práce nad rámec dohody sú účtované osobitne: uvedené nižšie.

V prípade objednávky na viaceré služby (v ponuke služieb), je možná zľava alebo sú niektoré služby zadarmo!

Jazykové korektúry v slovenčine/1 normostrana

od 1,50 

Jazykové korektúry v cudzom jazyku/1 normostrana

8,- €

Redakčné práce/ 1 normostrana

od 2,- €

Vytvorenie publikácie bez rukopisu (na základe čiastkových separovaných textov)

- platí to v prípade publikácií s uceleným textom: monografie, zborníky, učebnice, skriptá

100% k cene za zalomenie publikácie

Preklady

zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka/ 1 normostrana

od 9,- 

z cudzieho jazyka do slovenského jazyka/ 1 normostrana

 od 9,50€

Zalomenie publikácie/ 1 normostrana bez obrázkov, grafov, tabuliek

od 1, 50- €

Implementovanie 1 obrázku, grafu alebo tabuľky

0,50 €

Návrh obálky

od 60,- €

Napísanie autorského textu /1 normostrana

od 18,-€

Administratívne práce spojené s vydaním knihy/ časopisu

od 70,-€

Úprava obrázkov - 1 obrázok (cena sa pohybuje podľa rozsahu požiadaviek (úprava pozadia, orezanie, vyňatie objektu a obrázka a pod.)

od 5,- €

Tlač

pohybuje sa v závislosti od typu papiera, obálky, počtu strán v publikácii, počtu vytlačených kusov publikácie a pod.

Každý zásah do už zalomenej knihy mimo dopredu dohodnutých údajov zadaných v objednávke sa účtuje osobitne:

- zmena formátu

50,-€

- zmena veľkosti alebo fontu písma

40,-€

- zmena veľkosti okrajov

40,-€

- úpravy textu vyžiadané autorom/ editorom mimo Pravidiel slovenského pravopisu a typografických pravidiel

40,-€

- presúvanie obrázkov/ grafov/ tabuliek/dodatočná úprava obrázkov/ grafov/ tabuliek

30,-€

- dodatočné vytvorenie obsahu alebo registra, prípadne iných rámcových častí textu

30,-€

- dodatočné zaradenie poznámok pod čiarou

30,-€

- dopĺňanie textu mimo dohodnutého rozsahu = týka sa to aj viet

30,-€/ každé doplnenie

- nadštandardné korektúry 

40,-€

Obrázky musia byť v dobrej kvalite a s autorskými právami.

Scroll to Top