Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162
>

Kultúrna a sociálna divezita na Slovensku VI. Nové trendy rozvoja súčasných miest

Kolektívna monografia editovaná Katarínou Koštialovou (FF UMB v Banskej Bystrici) ponúka čitateľom výsledky výskumov desiatich autorov orientovaných na rozvoj súčasných miest. Leit motívom celej publikácie je pojem smart cities, ktorý bol v centre výskumných aktivít bádateľov. Zaujímavá monografia ukazuje, akým smerom sa uberajú naše mestá a s akými problémami sa boria.

  • Autor: Katarína Koštialová (ed.)
Scroll to Top