Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162
>

Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie

Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť ďalšiu knižku z našej produkcie, predovšetkým však z produkcie jej autora Dr. Miloša Taligu z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UMB Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie. Je to vedecká monografia, ktorá ukazuje, že Popperov kritický racionalizmus a jeho metóda falzifikácie si zaslúžia pozornosť aj dnes. Autor vyjadruje aj presvedčenie, že metóda falzifikácie je skutočnou metódou používanou v empirických vedách. Oblasťou, ktorej sa táto knižka dotýka, je metodológia a filozofia vedy.
Kniha je k dispozícii na Filozofickej fakulte UMB.
Gratulujeme autorovi aj Katedre filozofie FF UMB!

Parametre knihy:

Obálka: farebná, V8 (tvrdá)

Vnútro: ČB, 79 s.

ISBN 978-80-99936-00-4

  • Autor: Miloš Taliga
Scroll to Top