Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162

O nás

VYDAVATEĽSTVO A GRAFICKÉ ŠTÚDIO S KOMPLEXNÝMI SLUŽBAMI

Sme vydavateľstvo orientované na pôvodnú tvorbu. Spolupracujeme so skúsenými, ale aj so začínajúcimi autormi, pričom starostlivo vyberáme tituly, ktoré vydáme a pnúkneme tak knižnému trhu a čitateľom.

Zároveň pracujeme aj ako grafické štúdio.

Ponúkame Vám služby v oblasti jazyka, grafiky a tlače:

jazykové korektúry, redakčné práce a preklady, zalomenie a ďalšiu grafiku, prípravu na tlač, samotnú tlač a oficiálne publikovanie s ISBN alebo s ISSN.

Tiež poskytujeme aj samostatné grafické služby, ako je napr. výroba vizitiek, letákov, katalógov, rôznych propagačných materiálov a pod.

Vydavateľstvo Signis sa orientuje na kompletnú jazykovú a predtlačovú prípravu odborných, informačných a umeleckých diel. V centre našej pozornosti sú najmä monografie, vedecké zborníky, vysokoškolské a iné učebnice, skriptá, slovníky, iné odborné publikácie, odborné časopisy, turistické buletiny a informácie, ale aj diela pôvodnej autorskej umeleckej tvorby, ako sú prozaické i poetické publikácie.

Vydavateľstvo vychádza v ústrety tým autorom, ktorí si prajú svoje dielo kvalifikovane pripraviť, a to ako jazykovo, tak aj graficky; vytlačiť a oficiálne publikovať, pričom si chcú ponechať všetky svoje práva vzťahujúce sa na dielo: autorské, distribučné, právo na predaj a zisky z neho.

Vaše dielo fyzicky pripravíme do tlače a oficiálne Vám ho publikujeme. V prípade potreby je možné publikovať ho aj v inej než printovej podobe. Postaráme sa o povinné výtlačky a celý náklad Vám dáme k dispozícii, aby ste s ním nakladali podľa svojho uváženia.

V prípade záujmu autora pomáhame diela aj predávať.

Ak je záujem, je možné poskytnúť Vám aj napísaný autorský text.

Pracujeme spoľahlivo, kompetentne a rýchlo; naša práca je založená na 25ročných skúsenostiach s prácou s textami a vydávaním publikácií, na čo máme kvalifikáciu.

Scroll to Top