Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162

Ponuka služieb

Jazykové korektúry

Vášmu textu kvalifikovane urobíme jazykové úpravy, ktoré vychádzajú z platných pravidiel kodifikovaného slovenského jazyka:

- pravopisné,

- vetné a štylistické,

- kompozičné.

Redakčné práce

Váš text kompletne upravíme z obsahovej a editorskej stránky do publikovateľnej podoby.

Preklady textov

Zabezpečíme preklady Vašich textov zo slovenčiny do anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ruského a ukrajinského jazyka a naopak.

Zalomenie a grafika publikácií

Vašu knihu alebo Váš časopis graficky upravíme a pripravíme do tlače, a to spolu s obálkami.

ISBN, ISSN

Aby bolo Vaše dielo oficiálne, vybavíme Vám jeho identifikačné číslo ISBN (pre knihy) alebo ISSN (pre časopisy).

Tlač

Zabezpečíme Vám kvalitné vytlačenie Vášho diela.

Autorský text

Na objednávku Vám napíšeme originálny autorský text o histórii miest/ obcí, o kultúre miest/ obcí, o významných osobnostiach miest/ obcí; píšeme na rôzne celospoločenské, humanitné  a všeobecné témy. V prípade potreby dodáme kvalifikovane napísaný text.

 

Scroll to Top