Loading...
signis.publishing@gmail.com +421 948 513 162
>

Nový zborník Matice slovenskej ANALÝZA STAROSTLIVOSTI SR O SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ Z POHĽADU MATICE SLOVENSKEJ A ODBORNÍKOV NA KRAJANSKÚ PROBLEMATIKU Z CHORVÁTSKA, ČIERNEJ HORY, SRBSKA A POĽSKA

Pavelcová Zuzana (ed.). Zborník príspevkov orientujúci sa na analýzu života a konkrétnych problémov Slovákov žijúucich v zahraničí za rok 2019.

Riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine PhDr. Zuzana Pavelcová spolu s ďalšími odborníkmi na krajanskú problematiku koncom roka 2019 vypracovali zaujímavý a dobre čítavý, no najmä veľmi podnetný zborník s názvom Analýza starostilivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z pohľadu Matice slovenskej a odborníkov na krajanskú problematiku z Chorvátska, Čiernej Hory, Srbska a Poľska.

Takáto analýza bola veľmi potrebná, pretože Slováci žijúci v týchto krajinách, teda naši krajania sa stretávajú s rôznymi problémam, ktoré v nemalej miere závisia od vládneho manažmentu. Je neodškriepiteľné, že je je nutné šíriť slovenskú kultúru a tradície aj v zahraničí, najmä všade tam, kde naši krajania žijú a majú tak primárnu možnosť o propagáciu našej krajiny. Existujú preto rôzne matice slovenské a domy slovenskej kultúry, v mnohých krajinách sa stretávami aj s rôznymi slovenskými spolkami podporujúcimi spisovateľov i iných autorov šíriacich slovenskú kultúru.

Zborník, na výrobe ktorého sme psolupracovali aj my - a to vo forme jazykových korektúr - má vysokú výpovednú hodnotu.

Autorka Sandra Kralj Vukšić nám približuje problémy SLovákov v Chorvátsku, erudovaný spisovateľ Michal Slovák nám zase ozrejmuje konkrétnu situácie Slovákov v Čiernej Hore. Milica Majeríková-Molitoris zasa ukazuje nemalé problémy s polonizáciou menšín žijúcich v Poľsku a celkovú neľahkú situáciu Slovákov v Poľsku, z ktorých nemálo ani nemá status krajana, pretože ich obce boli pričlenené k Poľsku pred menej, než 100 rokmi. Významná kultúrna činovníčka v Srbsku Katarína Melegová-Melichová zasa veľmi konkrétne približuje výrazné šírenie slovenskej kultúry v Srbsku. Táto kultúra je skutočne výnimočná a dovolím si tvrdiť aj svetovo známa, najmä jej výtvarné a literárne zastúpenie.

Editorka Zuzana Pavelcová priblížila problematiku starostlivosti o zahraničných Slovákov z pohľadu Matice slovenskej a zhrnula výsledky čiastkových analýz v záverečnej štúdii.

Ide o veľmi prínosný materiál, ktorý čitateľovi veľmi veľa povie o problémoch, s ktorými sa ako obyčajný občan SR tak často nestretáva: o tom, ako žijú naši krajania v cudzích štátoch a ako sa o nich stará jednak naša vláda, a jednak tamojšie vlády.

Sme poctení, ež sme na tvorbe tejto knihy, ktorú vydala Matica slovenská mohli spolupracovať, mohli sme ju podrobne prečítať, urobiť korektúry, ktoré nám však dali vysokú pridanú hodnotu, a to informácie.

Scroll to Top