Fotogaléria- spolupráca

VII. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018. Management and the World in the Motion, Challanges, Opportunities and Threats. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Nový Smokovec, september 2018

VII. Medzinárodná vedecká konferencia MANAGMEMENT 2018

VII. International Scientific Conference Managemement 2018.  Management and the World in the Motion, Callanges, Opportunities and Threats

29th MICROMECHANICS AND MICROSYSTEMS. EUROPE WORKSHOP, Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky. SMOLENICE, september 2018

INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERA. 6. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, september 2018

VII. Medzinárodná konferencia - Fakulta manažementu Prešovskej univerzity PU. 

Tatry sú zablokované .. prečo?

tak nic to...  posielam spojenie:-)

Signis - a ďakujem Vám:-)