Fotogaléria- spolupráca a prezentácie

Spolupracovali sme na veľmi zaujímavej knihe od básnika, spisovateľa a organizátora kultúrneho života v Dolnom Kubíne Mira S. Líšku Jude Orava, ktorú zároveň dávame do pozornosti v položke Ponuka kníh.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; vedecká konferencia Vzdelávanie pre budúcnosť, Banská Bystrica, apríl 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Research Institute for Animal Production Nitra; vedecká konferencia Animal Biotechnology, Nitra, december 2018

Vedecká konferencia Bezpečné Slovensko a Európska únia, Fakulta bezpečnostného manažmentu v Košiciach, Košice, november 2018

Vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie, ÚSL SAV a Mestského múzea v Jelšave, Jelšava, november 2018

VII. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018. Management and the World in the Motion, Challanges, Opportunities and Threats. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Nový Smokovec, september 2018

29th MICROMECHANICS AND MICROSYSTEMS. EUROPE WORKSHOP, Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky. SMOLENICE, september 2018

INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY ZVIERAT. 6. medzinárodná vedecká konferencia. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, september 2018