Anna Jónásová: O Dorotke a jej vozíčkovej babke

22.05.2019

Táto knižka je o dievčatku Dorotke.  Je aj o jej babke. O babke na vozíčku. A ešte o ockovi a mamičke a o bratovi Mišovi, ktorého ešte nikto nevidel, lebo sa ešte nenarodil. Trošku aj o dedovi svetobežníkovi, ktorý sa zabudol. Je o rodine. O rodine, na ktorú sa zosypali problémy. Hoci je Dorotka malé dievčatko, rada by všetko vyriešila. Už počujem, ako si hovoríte, že to nebude príliš veselé čítanie. Bojíte sa zbytočne, nebude to smutný príbeh. Trošku vážny, to hej, no kde je napísané, že všetky knižky pre deti musia byť len veselé, do popuku? Prečo by nemohli byť také, aké sú naše dni? 

Táto milá a výtvarne krásna knižočka je venovaná nielen detičkám, ale aj ich rodičom. Jemne rozpráva o reálnych problémoch súčasného sveta, avšak autorka dodržiava milotu a optimizmus rozprávok. Knižka je založená aj na bohatých ilustráciách Jozefa Pobočika ml.

"Dorotka" bude k dispozícii v septembri 2019, a to u autorky aj v našom vydavateľstve.