Anna Jónásová: Ženy rodu Esterházyovcov. II. zväzok

22.05.2019

Veľmi skúsená autorka, bibliografka a historička Anna Jónásová pripravuje v spolupráci s naším vydavateľstvom mimoriadne zaujímavú publikáciu o osudoch žien z galantského šľachtického rodu Esterházyovcov. Ide o druhý zväzok. V knihe mapuje štyri storočia v životoch týchto vzdelaných a nezriedka nadaných šľachtických žien, ktoré často prebývali aj v galantskom neogotickom kaštieli, ktorý je práve v rekonštrukcii. Už prvý zväzok tejto publikácie vzbudil veľký záujem; pripravovaný druhý zväzok obsahuje viac fotografií a rovnako kompetentné a podrobné informácie, ktoré autorka získala vlastným výskumom nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a v Rakúsku.

Kniha vyjde v lete - na jeseň 2019.

Dostupná bude aj v našom vydavateľstve.