Dana Križanová: Dieťa v čase

01.03.2023

"Netúžiš vziať jednu spomienku z detstva, dať ju do bubliny a žiť v nej navždy?"

Kniha Dieťa v čase, je súborom ucelených, no na seba nadväzujúcich príbehov zo života autorky. Mapujú celý jej život od detstva cez dospievanie až po dospelosť. Zachytávajú najmä jej osobný život, detské príbehy, prvé lásky, skutočné vzťahy, no hlavná dejová línia sa sústreďuje na úvahy o živote a vzťahoch.
Autorka však vyslovuje aj oveľa hlbšie úvahy o zmysle života, o poslaní lásky pri utváraní detskej psychiky, podčiarkuje význam empatie a úcty k ľuďom  v blízkom okolí, ale tiež potrebu sebadôvery a sebaúcty k vlastnému egu.
Dana Križanová už nie je debutantkou. Jej dve knihy Štekajúce psy za plotom (2020) a Krajina pod nadvládou "bohov" (2021) boli reakciou na zložité obdobie koronakrízy. Obe knihy nenechali čitateľskú obec ľahostajnou. Preto veríme, že aj Dieťa v čase si iste nájde svoj okruh priaznivcov.

Cena: 15,- eur

Možnosť objednania: u autorky: dana.krizanova16@gmail.com