Elena Vallová: TERMINOLÓGIA. VEDA PRE PREKLAD A TLMOČENIE. Štatistická analýza textov životného prostredia. Vedecká monografia

22.05.2019

Lingvistka a terminologička Elena Vallová pripravuje v spolupráci s naším vydavateľstvom novú monografiu, v ktorej sa pristavuje pri otázkach funkcie, používania a rozširovania anglickej terminológie. Svoje výskumy a zistenia dopĺňa aj štatistickými informáciami.

Kniha vyjde v septembri 2019. Dostupná bude u autorky, na Filozofickej fakulte UMB a aj v našom vydavateľstve.