Nový časopis Arte listy

07.05.2020

Začiatkom mája 2020 vyšlo pilotné číslo prvého ročníka časopisu pre profesionálnych psychológov, terapeutov a pedagógov Arte listy.

Časopis je zameraný najmä na novú vednú disciplínu - arteterapiu, teda na terapiu realizovanú prostredníctvom umenia. V profesionálnych kruhoch sa táto metóda osvedčila už dávnejšie a teraz sa ju snažia rozšíriť a sprístupniť aj širšej verejnosti.

Autori článkov sú profesionálni psychológovia, terapeuti a pedagógovia.

Časopis bude prinášať okrem odborných článkov aj informácie o rôznych arteterapeutických stretnutiach, aktivitách a výsledkoch práce s liečenými pacientami.

Druhé číslo očakávame v júni 2020.