Orol tatranský 11-2021

20.10.2021

Číslo 11-2021 Orla tatranského, literárnej prílohy Slovenských národných novín vydávaných Maticou slovenskou, ktorú máme česť graficky vyrábať, obsahuje:

- úvodník M. Páleša o cestách (života),

- krásnu báseň M. Havierovej o nenarodenom dieťati,

- rozhovor D. Lysej s auutorkou M. Havierovou o jej tvorbe,

- článok P. Cabadaja o výtvarníkovi V. Chmelovi, ktorý predčasne zomrel, no zanechal po sebe výraznú tvorbu,

- článok Z. Bukovenovej o Timrave k Timravinmu 70. výročiu úmrtia z aktuálneho pohľadu odvahy,

- príspevok V. Vrajovej o biblických motívoch v poézii P. O. Hviezdoslava,

- článok P. Cabadaja o tvorbe a hroznom osude spisovateľky a prekladateľky A. Gollnerovej-Gwerkovej, ktorý čitateľom istotne zatrasie,

- recenziu L. Perného knihy E. Farkašovej Scenár.

Číslo 11-2021 Orla tatranského je veľmi zaujímavé čítanie o slovenskej kultúre. Nevynechajte ho!

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík