Orol tatranský 2-2022

14.02.2022
Nové číslo ORLA TATRANSKÉHO č. 2-2022, literárnej prílohy Slovenských národných novín! Nájdete v ňom:
- úvodník D. Lysej o nádeji,
- báseň M. Kubuša Nehaňte pud môj na aktuálnu tému,
- rozhovor E. Čulenovej s autorom Miroslav Búran o jeho bohatej tvorbe,
- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom talentovanom maliarovi L. Treskoňovi,
- ukážky z knižky pre deti od M. Búrana Katkine dobrodružstvá aj s ukážkami ilustrácií od I. Vargončíkovej,
- ukážku z knihy pre deti autora M. Páleša Rozprávka písaná pod hviezdami, ktorú ilustrovala Radoslava Hrabovská,
- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom mimoriadnom spisovateľovi F. Švantnerovi,
- recenziu L. Perného knihy S. Ferencovej Poetická anatómia ženskej duše v časoch hypermoderných i
- blahoželanie redakcie jej členovi Lukáš Perný k významnej Prémii v rámci ceny A. Matušku za esejistiku a literárnu vedu 2020.
Aj tentokrát je to zaujímavé a podnetné čítanie. Zoznámte sa s mladými slovenskými autormi!
Šéfredaktor Orla tatranského: J. Lomenčík
Šéfredaktor Slovenských národných novín: Maroš Smolec
Vydavateľ: Matica slovenská