Orol tatranský 3-2022

14.03.2022

Marcové číslo Orla tatranského 3-2022, literárnej prílohy Slovenských národných novín, je už na svete.

Opäť v ňom nájdete veľa zaujímavých článkov a postrehov:

- úvodník šéfredaktora Orla tatranského J. Lomenčíka o mladosti zviazanej sociálnymi sieťami spolu s básňou o svedomí,

- rozhovor D. Lysej s talentovanou sedemnásťročnou autorkou Annou Semkovou o jej tvorbe a záujmoch spolu s ukážkou Semkovej tvorby,

- článok P. Cabadaja o veľmi talentovanom výtvarníkovi Zoltánovi Palugyayovi spolu s ukážkami Palugyayovej tvorby,

- úryvok L. Perného z jeho najnovšej a veľmi aktuálnej knihy Utopisti,

- knižný tip vydavateľky a novinárky Z. Kuglerovej,

- článok P. Iča o zmenách v zložení Biblie,

- článok P. Cabadaja zachytávajúci životopis štúrovca a bojovníka za slovenské záujmy Jána Kučeru,

- recenziu E. Čulenovej krásnej malej knižočky pre detičky od autorky Moniky Beňák Rozprávky pre Agátku, ktorú ilustrovala Ivana Vargončíková.

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík

Vydáva: Matica slovenská