Orol tatranský 4-2022

08.04.2022

Nové číslo č. 4-2022 Orla tatranského, prílohy Slovenských národných novín. Čo v ňom nájdete?

- úvodník P. Cabadaja o tom, aký je postoj súčasnej vlády a spoločnosti ku kultúre,

- básne mladých autorov: A. Beňkovej na titulke a M. Páleša o tom, čo dokáže slovo,

- rozhovor E. Čulenovej s autorkou detskej literatúry Monikou Beňák o jej tvorbe a knižke Rozprávky pre Agátku spolu s ukážkami ilustrácií Ivany Vargončíkovej,

- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom výtvarníkovi E. Špitzovi a novinárke Eve Frickej,

- recenziu M. J. Jakúbekovej knihy J. Zehovej Prázdne srdcia,

- knižný tip od Z. Poliščák Šnircovej,

- článok Z. Bukovenovej o autorkách detskej literatúry Elene Čepčekovej a Kláre Jarunkovej.

Opäť vám teda ponúkame kvalitné čítanie a predstavenie mladých slovenských autorov.

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík