Orol tatranský 5-2021

12.05.2021

Orol tatranský - literárna príloha SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN, ktoré vydáva Matica slovenská, orientovaná na prezentáciu tvorby mladých slovenských autorov literárnych akcií na Slovensku.

Čo v ňom nájdete?

-Úvodník Evy Čulenovej k tomu, čo by si o nás myslel Aristoteles ,

-báseň Kataríny Marcinkovej o jari,

-rozhovor Marcelíno Páleš so žiakmi a pedagogičkou Gymnázia na Ul. D. Tatarku v PP o ich novej zbierke Bildekameron + ukážku z poetickej tvorby študentiek,

- článok o predčasne zomretom výtvarníkovi Ľudovítovi Lukáčovi (P. Cabadaj),

- článok o Aničke Jurkovičovej, prvej slovenskej herečke (J. Nemčeková),- pristavenie sa pri tvorbe Dominika Tatarku (M. Kolesík),

- pripomenutie krátkeho života skvelého spisovateľa Dobroslava Chrobáka (P. Cabadaj),

- recenziu na debut mladej autorky Miroslavy Košťálovej Ateliér (D. Lysá),

- informáciu o odštartovaní celoštátnej literárnej súťaže pre mladých autorov do 30 rokov Mladá slovenská poviedka 2021 Začítajte sa do tvorby mladých slovenských autorov a siahnite po našom ORLOVI TATRANSKOM Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík

Šéfredaktor Slovenských národných novín: Maroš Smolec