Orol tatranský 6-2021

14.06.2021

NAJNOVŠÍ OROL TATRANSKÝ č. 6/2021, príloha Slovenských národných novín, ktorý máme česť graficky vyrábať: Čo v ňom nájdete?

- článok Petra Cabadaja o najstaršom literárnom festivale Slovenská jar, ktorý sa práve v oklieštenom režime začína v Martine,

- rozhovor Marcela Páleša s mladou talentovanou autorkou Magdalénou Martiškovou i ukážku jej tvorby,

- článok Petra Cbadaja o výtvarníkovi Karolovi M. Lehotskom, ktorý predčasne skonal,

- poslednú kapitolu Gorana Lenča o tom, ako sa (ne)stať spisovateľom, teda o tvorbe literárnych diel,

- odborný článok o jazykovom obraz kvetu v slovenčine od Simony Baranovej,

- v rubrike Mladí vo večnosti nájdete aj článok Petra Cabadaja o mladom spisovateľovi Gustávovi Lojkovi, ktorý tiež zomrel mladý,

- recenziu Porubenovej knihy M. Grupača Manifest pohŕdania a

- pozvánku na Jarný lit.hudobný večer Nula v Banskej Bystrici

Orol tatranský je prílohou Slovenských národných novín založených Ľ. Štúrom v r. 1845 a vydáva ho Matica slovenská.

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec