Orol tatranský 7-2021

07.07.2021

Najnovšie číslo Orla tatranského 7/2021, ktorý máme česť graficky vyrábať, je už spolu so Slovenskými národnými novinami v predaji.

Čo v ňom nájdete?

- úvodník M.Martiškovej o súčasnom charaktere spoločnosti,

- báseň Martin Kubuš,

- rozhovor D. Lysej s prozaičkou a poetkou Klaudiou Rybovičovou i ukážku jej poetickej tvorby,

- článok P. Cabadaja o výtvarníkovi Cypriánovi Majerníkoviu,

- správu J. Lomenčika o súťaži Mladá slovenská poviedka,

- poviedku L. Želonkovej,

- článok P. Cabadaja o autorovi Petrovi Zvonovi,

- recenziu Z. Bukovenovej básnickej zbierky mladého talentovaného autora Jaroslava Čierneho Piesne,

- knižný tip od Jaroslava Hrica, riaditeľa Oblastnej organizácie cest. ruchu Gemer

Je to veľmi zaujímavé číslo o tvorbe mladých ľudí, nenechajte si ho ujsť!

Orol tatranský je literárnou prílohou Slovenských národných novín. Vydáva ich Matica slovenská.

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík