Orol tatranský 8-2021

27.07.2021

Literárnu prílohu OROL TATRANSKÝ graficky pripravujeme pre MATICU SLOVENSKÚ, ktorá ho vydáva ako súčasť Slovenských národných novín.

Čo nájdete v č. 8-2021?

- báseň Jaroslava Čierneho Hudba slov,

- úvodník Júliusa Lomenčíka, šéfredaktora orla tatranského, o jazykovej kultúre,

- rozhovor redaktorky Lenky Želonkovej s autorom Martinom Hlavatým o jeho tvorbe i ukážku z jeho prozaickej tvorby z knihy Nadrobené z roku 2021,

- článok Petra Cabadaja o talentovanej výtvarníčke a hudobníčke Bety Majerníkovej, ktorá, žiaľ, v roku 2012 predčasne skonala,

- správu Marcela Páleša o literárnom festivale SLOVOMfest a jeho citlivú báseň Dievčatko v tieni Dómu svätej Alžbety,

- článok Petra Cabadaja o spisovateľovi Rudolfovi Uhlárovi,

recenziu Daniely Lysej zbierky básní Okrôchaný topier, ktorú vydali členovia Generácie Nula a

- vyhodnotenie 24. ročníka literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

Orla tatranského môžete kúpiť spolu so Slovenskými národnými novinami kdekoľvek v stánkoch:-)

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík