Orol tatranský 9-2021

27.08.2021

Najnovšie číslo 9-2021 ORLA TATRANSKÉHO, literárnej prílohy Slovenských národných novín.

Čo v ňom nájdete?

- Úvodník D. Lukáčovej o vzťahoch v spoločnosti a prístupu jednotlivcov k nej,

- báseň D. Lukáčovej o jesennom daždi,

- rozhovor M.Páleša s autorkou K. Mosnákovou Bagľašovou o jej práci i literárnej tvorbe a ukážku z jej poetickej tvorby,

- knižný tip K. Džunkovej pre vás:-),

- ukážku z tvorby banskobystrického autora M. Kubuša,

- článok Z. Bukovenovej o A. Kmeťovi,- článok P. Cabadaja v rubrike Mladí vo večnosti o talentovanom spisovateľovi V. Uhlárovi,

- recenziu Z. Pavelcovej zbierky J. Čierneho Piesne.

Aj toto číslo Orla tatranského, literárnej prílohy Slovenských národných novín je plné zaujímavého čítania a čerstvého vzduchu tvorby mladých autorov.

V stánkoch sa nachádza už od pondelka 23.8.2021.

Šéfredaktor Orla tatranského: J. Lomenčík

Šéfredaktor SNN: M. Smolec

SNN spolu s Orlom tatranským vydáva Matica slovenská. My máme česť graficky vyrábať ho.