Orol tatranský č. 10/2021

22.09.2021

Októbrové číslo 10/2021 ORLA TATRANSKÉHO, literárnej prílohy Slovenských národných novín, koré máme česť graficky vyrábať, opäť predstavuje tvorbu a osobnosti mladých autorov 💞Takže čo tu nájdete?

- úvodník Evy Čulenovej o tom, čo je príčinou mieru, dôstojnosti a harmónie a naopak, čo je príčinou neporiadku, disharmónie, nepokojov a konfliktov (pomáha si Janom Werichom 🧐),

- je tu lyrická báseň mladého autora Adama Kollára a rozhovor s ním od redaktorky D. Lysej,

- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom maliarovi Františkovi Kalinovi aj jeho obrazy,

- článok P. Iča o národnom obrodení z trochu iného pohľadu,

- článok J. Lomenčíka o porozumení básne,

- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom spisovateľovi Dušanovi Kuželovi,

- recenziu našej talentovanej autorky Maji Jackobs Jakúbekovej knihy českej mladej autorky L. Faulerovej Smrtoholka

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec