Orol tatranský č. 12-2021

25.11.2021

Najnovší Orol tatranský, č. 12-2021, príloha Slovenských národných novín.

Čo tu nájdete?

- Úvodník s básňou J. Lomenčíka o adventnom čase a slove, ktoré človek potrebuje v každej dobe,

- rozhovor Marcelíno Páleš s osemnásťročnou autorkou Luciou Vlčekovou o jej tvorbe,

- článok P. Cabadaja o mladom, predčasne zosnulom maliarovi Arnoldovi Weiszovi,

- ukážku v pripravovanej knihy L. Vlčekovej Nové konce,

- báseň J. Gavurovej, členky spolku Prešporácke pondelky poézie,

- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom mladom autorovi Samovi Vozáorvi,

- recenziu L. Perného knihy E. Farkašovej Schizofrénia,

- oznam o 25. ročníku literárnej súťaže Paulinyho Turiec.

Prajeme Vám pekné čítanie!

Šéfredaktor OT: Július Lomenčík

Šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Grafika: Eva Čulenová, Signis, vydavateľstvo