Orol tatranský č. 2 a 3/ 2021 (vyd. Matica slovenská; grafika: Signis)

22.02.2021

Máme česť spolupracovať s Maticou slovenskou na tvorbe literárnej prílohy Slovenských národných novín OROL TATRANSKÝ:-)) Graficky ho vyrábame od č. 2/ 2021.

Orol tatranský je literárna príloha Slovenských národných novín založených Ľudovítom Štúrom a vydávaných Maticou slovenskou od roku 1845. Súčasný Orol sa zameriava na prezentáciu tvorby súčasných mladých autorov, čím sa snaží širokej verejnosti sprístupniť diela i osobnosti našich mladých a talentovaných ľudí. Nájdete tu aj rôzne oznamy o literárnych akciách, zamyslenia, recenzie, knižné tipy, no predstavujeme Vám aj mladých výtvarníkov a mladých autorov, ktorí bohužaľ, skončili svoju životnú púť predčasne.

Šéfredaktor: Július Lomenčík

Orol tatranský je moderná revue, ktorá istotne stojí za čítanie!

V stánkoch dostupný každý mesiac ako príloha SNN - šéfredaktor: Maroš Smolec