РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (филология, kультурология, транслатология). Сборник нучных докладов. Ed.: Larisa Anatoljevna Sugaj

22.05.2019

Veľmi zaujímavý zborník slovenských a ruských autorov pripravený pod taktovkou profesorky Larisy Anatoljevny Sugaj v spolupráci s naším vydavateľstvom poskytuje rôzne pohľady na súčasnú ruskú kultúru. Autori nielenže približujú niektoré otázky ruskej kultúry a literatúry, ale fundovane ponúkajú moderné názory na ne.

Knihu finančne podporilo Občianske združenie Mladá Rossija.

Zborník je v tlači a dostupný bude v júni 2019 u editorky a na Filozofickej fakulte UMB.