Výstava Matice slovenskej ODKAZ GENERÁCIE ŠTÚROVCOV

17.06.2022

7.6.2022 sa v Martine v sídelnej budove Matice slovenskej  uskutočnila akcia organizovaná Maticou slovenskou Štúrovci v súradniciach národných dejín.

Jej súčasťou bola aj premiéra výstavy Odkaz štúrovcov pozostávajúca z 13 roll upov a katalógu, ktoré sme mali česť graficky vyrábať my, pričom roll upy sme aj tlačili. Ďakujeme Matici slovenskej za krásnu spoluprácu!

Výstava je putovná a po jej zotrvaní v budove Matice slovenskej sa bude celé leto nachádzať na Trenčianskom hrade, následne pôjde do Bratislavy a bude putovať po celom Slovensku.

Autor výstavy: doc. PhDr. Pavol Parenička, CSc.

Manažér výstavy: PhDr. Pavol Madura

Obrazový materiál: PhDr. Pavol Madura, Helena Belláková

Odborná garancia: JUDr. Marián Gešper (predseda MS), doc. PAedDr. Július Lomenčík (riaditeľ Literárneho ústavu MS)