Ponuka kníh

Knihy v našej ponuke.

Objednávať môžete telefonicky alebo e-mailom: signis.publishing@gmail.com. Tel.: +421 948 513 162

Miro S. Líška: Jude Orava. Homo Erectus, o.z. Dolný Kubín 2019. Predslov: Juraj Lukáč. Jazyková úprava: Signis, Banská Bystrica. Cena: 7,- eur. Objednať môžete tu: Juraj Lukáč, tel.: 0949 438 217,  e-mail: lukac.juraj@orava.sk

Básnik, spisovateľ a jeden z organizátorov kultúrneho života v Dolnom Kubíne Miro S. Líška sa už dávno pohrával s myšlienkou zmapovať históriu židovskej komunity na Orave. Po niekoľkoročnom úsilí sa mu podarilo zozbierať dostatok informácií o tom, ako oravskí Židia žili, pracovali a zomierali. Ide o prvý počin dokumentácie tejto témy na Orave. Táto veľmi zaujímavá, populárno-náučná kniha ponúka čitateľom podrobné informácie o vzniku a rozvoji židovskej komunity na Orave od začiatkov až po súčasnosť. Centrom autorovej pozornosti je však 2. svetová vojna a osudy Židov počas nej. Spoločne s ďalšími autormi získali rozprávania starých ľudí – Židov, ktorí hrôzy vojny prežili, a autenticky ich čitateľom v tejto knihe ponúkajú. Kniha, a najmä rozprávania týchto ľudí sú naozaj veľmi silné; v súčasnosti si už tie hrôzy málokto dokáže predstaviť. Preto je veľkou vzácnosťou, že autor(i) ešte stihli rozprávania preživších zachytiť, takisto ako dokázali zachytiť aj osudy niektorých významných oravských Židov. Text publikácie je bohato doplnený dobovými fotografiami.

Čulenová Eva: Bohém z temnej doby. Pavol Plutko v priestoroch vedy. Senica : ZOS 2016. Spracovanie: Signis, Banská Bystrica. ISBN 978 - 80 - 7091- 060-3.

Cena: 5,- eur + poštovné: 3,65 eur

Publikácia obsahovo pozostáva z dvoch vzájomne sa prelínajúcich častí: zachytáva pracovný život a diela jedného z predstaviteľov slovenskej literárnej vedy prof. PhDr. Pavla Plutka, CSc., ktorý v podstate vytvoril koncepciu teórie autora. Problém autora bol a možno povedať, že stále je u nás do istej miery obchádzaný. V popredí súčasných teórií sa často nachádza čitateľ, konkretizácia jeho čitateľského zážitku a dielo samotné. No proces tvorby, produkcie diela Plutko pociťoval ako zabúdaný. Preto sa nielen vo svojich kritikách, ale aj odborných štúdiách a monografiách venoval práve fenoménu autorský subjekt, ktorý skúmal zo všetkých možných aspektov. Tým položil základy teórie autora, ktorá v našej krajine zatiaľ nemá obdobu. Kniha jeho teóriu autora ponúka čitateľovi, a to vo forme fiktívneho rozhovoru s P. Plutkom.

Keďže profesor Plutko takmer 50 rokov prežil na akademickej/ školskej pôde, jeho život zrkadlí aj vývin tohto prostredia. 

Preto základnou líniou a leitmotívom publikácie je vývin akademickej pôdy na Slovensku, tej, kde sa Pavol Plutko pohyboval: teda akademickej pôdy v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici; sčasti sa dotýkame aj histórie terajšieho Divadelného ústavu v Bratislave. Jeho osobnosť je teda akýmsi zrkadlom stavu, vývinu i smerovania nielen umenia a literatúry, ale aj akademickej pôdy. Preto je kniha svojím charakterom orientovaná na históriu menovaných vysokých škôl.

Roman Nepšinský: Mor

Vydal: Signis, Banská Bystrica. 2019. ISBN 978-80-973146-7-5. e- kniha: ISBN 978-80-973146-8-2.

Predslov: prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Cena: 8,99,- eur. Poštovné a balné: 3,65 eur

e- kniha: 6,99,- eur

Možno vaše deti nežijú tak, ako to vidíte. Možno nemyslia tak, ako si myslíte.

Chcete vedieť, s čím sa vaše deti v dnešnej spoločnosti stretávajú? S kým sa stretávajú? Na čo myslia, o čom sa rozprávajú so spolužiakmi, s kamarátmi? Chcete vedieť, aké majú spoločenské problémy? Možno ste o nich doteraz netušili.

Mladý autor Roman Nepšinský je študentom učiteľstva a disponuje výnimočným talentom psychológa. Zaujíma ho spoločenský život vašich detí, sleduje ich problémy, ich myslenie. Vo svojej debutovej zbierke sociálnych príbehov zachytáva reálne rozhovory súčasnej mládeže, v ktorých sa odrážajú ich problémy, ale aj smerovanie celej našej spoločnosti. Tieto rozhovory zozbieral priamo v "teréne" v školskom prostredí alebo jednoducho na ulici a v nákupných centrách.

Autor spracúva témy, ako sú diskriminácia v škole/ v spoločnosti, chudoba, (ne)prijatie detí-cudzincov do spoločnosti, pocit nedostatku lásky zo strany rodičov, nedostatku sebaúcty u dieťaťa, rodinné priority, začlenenie sa do kolektívu, nezdravé rozmaznávanie a pod., a to nielen z pohľadu pozorovateľa, ale aj z pohľadu psychológa. Analyzuje správanie vašich detí, avšak nehodnotí. Snaží sa len odhaliť príčinu ich problému a ponúknuť riešenie.

V malej, dobre čítavej knižke odhaľuje skutočný MOR našej spoločnosti. Mrzí ho však, že najviac ho musia riešiť vaše deti. A budú ho riešiť dlhšie než my.

Ak im chcete pomôcť, prečítajte si novú knižku Mor od Romana Nepšinského.