Prezentácie nových kníh

Literárne čítanie: Roman Nepšinský: Mor. Filozofická fakulta, Pastoračné centrum UMB, Banská Bystrica. 2.5.2019