Vydavateľstvo pôvodnej tvorby

grafické  a reklamné štúdio

Kniha vtipných príbehov zo záhorskej obce Jablonica od Miroslava Búrana Ťažký život na dzedzine je už dostupná.
Zbierka aforizmov Jozefa Pobočíka Mea via. Epigramoterapia je už dostupná.
Zbierka básní haiku Jozefa Tatára Slabikovanie duše je už dostupná.
Kniha Evy Čulenovej HANKO KAI. Karate v meste Senica je už dostupná.

Viac v položke Vydané publikácie.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé publikácie! Viac v položke Čo pripravujeme.

PROFESIONÁLNE SLUŽBY V OBLASTI VYDÁVANIA PUBLIKÁCIÍ, JAZYKOVÝCH KOREKTÚR, PREKLADOV A GRAFICKÝCH PRÁC

Vydávanie publikácií

Zabezpečenie oficiálneho vydania kníh, distribúcia do zákonom stanovených inštitúcií, do knižníc, kníhkupectiev, konečným čitateľom

Grafická výroba publikácií

Grafický dizajn kníh, časopisov, katalógov a pod.

Grafická výroba propagačných materiálov

Propagačné materiály rôzneho typu, katalógy, brožúry, letáky, vizitky, záložky a pod.

Jazykové korektúry textov

Profesionálne jazykové korektúry slovenských textov, 27 ročné skúsenosti

Redakčné úpravy textov

Redakcia slovenských textov - článkov a celých kníh

Preklady textov

Profesionálne preklady textov zo slovenčiny a do slovenčiny zo všetkých európskych jazykov

Reklama pre vaše podnikanie

Kompletne urobíme vašej firme reklamu: vizuály - fotografie, propagačné materiály, reklamné texty, webové stránky, vedenie vašej firmy na sociálnych sieťach, dokumentovanie vašich akcií a ich propagácia v mediálnom a virtuálnom priestore

Písanie textov

Profesionálne pre vás napíšeme texty rôzneho štýlu a žánru: reklamné texty, PR texty, odborné texty z oblasti humanitných vied, literatúry, lingvistiky, sociológie a psychológie, články do novín a pod.

VÝBER Z PORTFÓLIA NAŠICH PUBLIKÁCIÍ