Vydavateľstvo pôvodnej tvorby

grafické štúdio

Dovolenka

Od 26.6. do 11. 7. 2024 čerpáme dovolenku. Venovať sa vám budeme od 12. 7. 2024. Ďakujeme za pochopenie.

NOVÉ KNIHY:

Miroslav Búran: Nezbedné bylinky

Mojmír Benža: Tradičná kuchyňa Záhoria

Oľga Goč: Сладка ягода (Sladké bobule)

Jana Baculáková: Karamelka


Viac v položke Vydané publikácie


PROFESIONÁLNE SLUŽBY V OBLASTI VYDÁVANIA PUBLIKÁCIÍ, JAZYKOVÝCH KOREKTÚR, PREKLADOV A GRAFICKÝCH PRÁC

Vydávanie publikácií

Zabezpečenie oficiálneho vydania kníh, distribúcia do zákonom stanovených inštitúcií, do knižníc, kníhkupectiev, konečným čitateľom

Grafická výroba publikácií

Grafický dizajn kníh, časopisov, katalógov a pod.

Grafická výroba propagačných materiálov

Propagačné materiály rôzneho typu, katalógy, brožúry, letáky, vizitky, záložky a pod.

Jazykové korektúry textov

Profesionálne jazykové korektúry slovenských textov, 27 ročné skúsenosti

Redakčné úpravy textov

Redakcia slovenských textov - článkov a celých kníh

Preklady textov

Profesionálne preklady textov zo slovenčiny a do slovenčiny zo všetkých európskych jazykov

Reklama pre vaše podnikanie

Kompletne urobíme vašej firme reklamu: vizuály - fotografie, propagačné materiály, reklamné texty, webové stránky, vedenie vašej firmy na sociálnych sieťach, dokumentovanie vašich akcií a ich propagácia v mediálnom a virtuálnom priestore

Písanie textov

Profesionálne pre vás napíšeme texty rôzneho štýlu a žánru: reklamné texty, PR texty, odborné texty z oblasti humanitných vied, literatúry, lingvistiky, sociológie a psychológie, články do novín a pod.

VÝBER Z PORTFÓLIA NAŠICH PUBLIKÁCIÍ