Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

Anna Jónásová: Dávid Kollman a jeho šalianska tlačiareň

Každá, aj tá najmenšia tlačiareň ovplyvňovala súdobú spoločnosť, a preto má miesto v dejinách  polygrafie ako v rámci Rakúska-Uhorska, tak aj neskôr v dejinách knižnej kultúry na Slovensku. Zaujímavé je najmä obdobie po vzniku ČSR, keď existujúce tlačiarne prechádzali zásadnou transformáciou. Niektoré zanikli už počas prvej svetovej vojny, iné po roku 1918. Ďalšie, najmä vďaka úsiliu i flexibilite majiteľov a iným priaznivým okolnostiam sa úspešne etablovali a fungovali aj v nových spoločensko-politických podmienkach. V rámci tejto, dosiaľ neúplne spracovanej témy, existuje skupina tlačiarní, ktorú pracovne nazývame židovské tlačiarne. Nešlo však o tlačiarne, ktoré by tlačili iba judaiká (hebrejské alebo jidiš tlače, náboženskú a obradovú literatúru), alebo len diela židovských autorov.

Jednou z takýchto tlačiarní bol aj podnik Dávida Kollmana, tlačiareň, ktorú založil v Šali a vyprodukoval množstvo zaujímavých tlačiarenských výstupov s imeplemntáciou na vtedajšie pomery inovátorskou grafikou a tlačou.

Publikácia ponúka zaujímavé informácie o tomto židovskom tlačiarovi - jeho biografiu, informácie o jeho rodine a deťoch, ich tragickom osude počas 2. svetovej vojny, o výstavbe budovy jeho šalianskej tlačiarne, práci a tlačiarenských výstupoch - to všetko na pozadí doby, v ktorej Dávid Kollman žil a pracoval.

Kniha bude sotupná asi v polovici júla 2024.


Jozef Weis: Odvaha srdca (ilustr.: autor)

Skutočné príbehy hrdinov SNP.
O dusivej vojnovej atmosfére, ale aj neľahkej povojnovej situácii autorovi rozprávala skromnápani Magda Petit-Murínová, priblížila mu svoj skutočný životný príbeh. Autor sa snaži čo najvernejšie zobraziť odvahu mladého francúzskeho dievčaťa v boji proti fašizmu, či už doma v Normandii, ale aj v zložitých podmienkach partizánskych bojov v slovenských horách, v lejakoch a mrazoch, a navyše v každodennom ohrozovaní života.

V druhej kapitole sa autor snaží vystihnúť vojnovú atmosféru, vzdať hold partizánom za ich obetavosť a súdržnosť v boji. Hlavným protagonistom tejto časti rozprávania je generál Pavel Marcely, rodák zo Zvolena, po vojne vojenský a letecký pridelenec v Belehrade, neskôr pracovník na Ministerstve obrany v Prahe.

V tretej kapitole približuje hrdinské činy legendárneho slovenského pilota Imricha Štosela, ktorý lietal na lietadle typu Š-328, prezývanom 160 Kravka. Išlo o predvojnové lietadlo vyvinuté a vyrábané v Československu.

Autor touto knihou pripomína spoločensko-politické problémy a udalosti povojnových čias, poukazuje  tiež na sklamanie bojovníkov pri hľadaní si nového miesta v živote. Hovorili o nich reálni protagonisti  môjho rozprávania, ktorí aj po vojne museli bojovať, v tom čase s veľkou byrokraciou. 

Dôležité však je, aby sme nezabudli, uvedomili si, že sloboda, ktorú máme, neprišla sama. Tú nám musel niekto za cenu vlastných životov tvrdo vybojovať.

Predpokladaná dostupnosť knihy: júl 2024


Barbara Pribylincová: Bez pocitu viny

(Ilustr.: Ivana Vargončíková)

"V malinkej záhradke, veľkej približne jeden ár, rástla lipa, ktorá rodila jablká. Lipa mala štyri konáre, na každom konári štyri halúzky a na každej halúzke štyri jablká. Bola to neobyčajná lipa.

Keby ste sa Soni Raskoľnikovej opýtali, koľko má rokov, možno by vám povedala, že tisíc, pretože Soňa Raskoľnikova je víla zo šamorínskej knižnice a víly reálny vek nemajú.

Soňa často mávala pocit, že ju nič okrem lásky nebaví.

Bývala v rozprávkovom dome s malou záhradkou a v tej malej záhradke rástla lipa, ktorá rodila jablká. Bol to taký zázračný strom. A Soňa si občas jedno jablko z lipy odtrhla a skúšala nahovoriť aj Roba, ale aj Rómea, aby si tiež dali. Čo vám to pripomína? Predsa hriešnu Evu z raja, ktorá poslúchla hada a zjedla jablko zo zakázaného stromu poznania a nahovorila aj Adama, a tak stratili večný život v pozemskom raji."

Kniha rozpráva príbeh tridsaťpäťročnej Soni, ktorej životný partner Robo je vo vyšetrovacej väzbe a ani Soňa, ani Robo netušia, ako dlho tam ešte pobudne -  či ho uznajú za vinného, alebo nevinného. Soňa ho navštevuje vo väzení v Leopoldove, zvláda to celé bez opory rodičov, súrodencov, priateľov. Takto nám kniha umožňuje nahliadnuť za brány väznice, pozrieť sa na väznených aj z druhej strany, tej ľudskej. A aby to však nebolo jednoduché, keď Roba konečne prepustia z vyšetrovacej väzby a sú so Soňou opäť spolu, do cesty im vstúpi dvojica prefíkaných podvodníkov, Starigáň a jeho partnerka Skunk, ktorí opäť dostanú Roba do väzby. Soňa počas obdobia, kedy je Robo druhý raz vo väzbe, spoznáva mladého romantického pianistu Rómea, ktorý sa do Soni zamiluje a tá odrazu rieši dilemu, či pokračovať v spolužití s milovaným a životom ošľahaným Robertom, alebo začať nový život s citlivým Rómeom.

Psychologicky prepracovaný príbeh je presiaknutý analytickým pohľadom autorky na jednotlivé postavy, ktorá si podrobne všíma ich vnímanie, cítenie a premýšľanie.

O jej dostupnosti vás budeme informovať.


V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme: OROL TATRANSKÝ - literárna príloha Slovenských národných novín. Periodicita: 1x/ mesiac

V spolupráci s Maticou slovenskou graficky pripravujeme časopis Slovanský obzor.
Periodicita: 2x/ rok
Jazykové mutácie: slovenská, ruská, anglická, srbská
https://matica.sk/slovansky-obzor/