Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

MONTANA METAL FEST je tu opäť! 4. septembra 2021 sa v krásnom horskom prostredí Španej Doliny pri Banskej Bystrici uskutoční už 2. ročník tohto skvelého metalového festivalu.

My graficky vyrábame magazín, ktorý je naplnený rozhovormi s účinkujúcimi umelcami:-)

Magazín redakčne pripravil organizátor podujatia PETER TREPÁČ.


Pripravujeme pre Vás krásnu detskú knižočku od MONIKY BEŇÁK ROZPRÁVKY PRE AGÁTKU. Ide o súbor piatich rozprávočiek, ktoré autorka pôvodne spontánne vymyslela pre svoju dcérku a vyrozprávala jej ich. Potom ich literárne spracovala. Výtvarne ich krásne dotvorila naša ilustrátorka IVANKA VARGONČÍKOVÁ.

Táto maličká knižočka je určená pre potešenie detičkám, ale aj ich rodičom. Rozprávky sú  založené na príbehoch zvieratiek a detí (S Barborkou v lese) a čarovných bytostí (Náš kamarát drak, Jazero plné zázrakov, Princ a večernice). Jedna rozprávka je o prirodzenej ľudskej túžbe byť spolu a vyhovie jej čarovný objekt (Strom plný zázrakov). Je to záverečný príbeh celej knižočky, ktorý je zároveň pointou všetkých Beňákovej textov pre detičky.

Kniha bude dostupná bude v priebehu augusta 2021.

V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme:


9. číslo ORLA TATRANSKÉHO - literárnej prílohy Slovenských národných novín; vyjde v septembri 2021 a budeme Vás o ňom podrobne informovať.

Tomáš Winkler
Tomáš Winkler

Foto je ilustračné; pochádza z knihy T. Winklera Perom a mečom. Biografia J.M. Hurbana, Tatran, Bratislava, 1982

Tomáš Winkler: Čas pred nesmrteľnosťou

Renomovaný spisovateľ, literárny historik, dlhoročný redaktor a pracovník Matice slovenskej (za socializmu zakázaný autor), bývalý riaditeľ Slovenskej národnej knižnice a vedúci vydavateľstva Matice slovenskej, no najmä skvelý autor, ktorý v roku 2020 dostal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo, Tomáš Winkler, má na svojom konte množstvo vynikajúcich diel. Tie bezpochyby výrazne obohatili slovenskú kultúru.

Jedným z takýchto diel - skvostov slovenskej literatúry - je aj Čas pred nesmrteľnosťou, ktoré v roku 1998 vydala Matica slovenská. Autor ponúka biografie 19 slovenských kultúrnych dejateľov, no z veľmi zaujímavého uhla: neprezentuje ich ako niekoho, o kom sa učíme v škole, ale ako obyčajných ľudí z mäsa a kostí so všetkými ich problémami, starosťami aj radosťami, odhaľuje ich psychiku, myslenie - a to v období tesne pred ich smrťou - teda v období tesne predtým, ako vstúpili do nesmrteľnosti. Ukazuje nám nielen okolnosti ich úmrtia, ale sprostredkúva nám aj ich pocity, vnemy, idey. Autor si mohol dovoliť urobiť takúto rekonštrukciu, pretože mnoho rokov pracoval s archívom Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice a mal k dispozícii súkromnú korešpondenciu týchto ľudí.  Kniha je teda ucelenou zbierkou 19 noviel a nájdeme v nej známe osobnosti, ako Ján Hollý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Mikuláš Dohnány, Ľudovít Kubíni, Andrej Sládkovič, Samo Bohdan Hroboň, Viliam Pauliny-Tóth, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Koloman Banšel, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Dušan Makovický, Albert Škarvan, Martin Rázus, Ján Červeň či Gejza Vámoš.

Nejde však o čisto odbornú knihu, osudy týchto ľudí tesne pred ich smrťou sú spracované bravúrnym umeleckým štýlom tak, že samotný čitateľ pociťuje to, čo pociťovala daná postava.

Naše vydavateľstvo sa tento klenot slovenskej literatúry rozhodlo opätovne vydať; tentokrát však s osudmi 21 kultúrnych činiteľov: autor pridáva Júliusa Barča Ivana a Ivana Bukovčana.

Kniha bude dostupná v priebehu roku 2021.