Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

Miroslav Búran: Ťažký život na dzedzine
Ilustrácie: Ivana Vargončíková
Jablonický autor tentokrát siahol po príbehoch z jeho obce ležiacej na Záhorí: literárne bravúrne spracoval život v tejto dedine. Vytvoril postavy a príbehy,z ktorých niektoré sú reálne, veľa z nich sú prototypmi príbehov odohrávajúcich sa v tomto dedinskom prostredí.

Samostatne stojace ucelené príbehu tvoria niť, ktorá sa tiahne od leta do leta, teda počas celého roka. Okrem toho, že autor ukazuje bežný život dedinčanov počas jednotlivých období v roku, ich zmýšľanie a pravé dedinské vzťahy medzi ľuďmi, kniha prezentuje aj jednotlivé svyky a ľudové tradície Jablonice počas jednotlivých sviatkov.

Do nich sú vsadené veľmi vtipné príbehy a situácie, ktoré čitateľa často rozosmejú. Na ich vykreslenie autor používa autentickú slovnú zásobu.

Celá kniha je písaná v jablonickej záhoráčtine, čo príbehom dodáva pravú záhorácku atmosféru.

Kniha je však mimoriadne hodnotná nielen bravúrnym rozprávačským štýlom Búrana, ale aj zachovaním kultúrneho a duchovného bohatstva Jablonice a jej nárečia.

O vtipné ilsutrácie vo forme karikatúr as postarala opäť Ivana Vargončíková.

O jej dostupnosti vás budeme informovať.

Maja Joklová: Ľudová slovesnosť Novohradu 1

Publikácia málinskej autorky, folkloristky a výtvarníčky Maji Joklovej predstavuje novohradskú ľudovú slovesnosť. Obsahuje súbor regionálnych básní, piesní, dramatických hier, povestí, ľudových rozprávaní a rozprávok, zachytávajúc pritom priestor celého Novohradu až po Fiľakovo. Ilustráciami knihu obohatila autorka, a to spolu so svojou sedemročnou vnučkou.

Publikácia je veľmi hodnotná tým, že svojou podstatou predstavuje a pre ďalšie generácie zachováva novohradské kultúrne bohatstvo.

Parametre:

  • Formát: A5

  • Väzba: V2, brožovaná

  • Vnútro: 112 strán, čiernobiele ilustrácie

  • O jej dostupnosti vás budeme informovať.

Jozef Pobočík: Mea via. Epigramatika

Folklorista a všestranný umelec - výtvarník, hudobník siahol po literárnej tvorbe a momentálne sa pripravuje jeho publikácia pozostávajúca z aforizmov písaných postupne od roku 1990. Aforizmy reflektujú na súdobé i súčasné spoločenské dianie a na atmosféru v spoločnosti. Neskorné kvality jeho textov doplnil jeho syn, výtvarník Jozef Pobočík ml. svojimi výraznými ilustráciami a celoživotnú Pobočíkovu publikovanú tvorbu doplnila jeho sestra, historička, bibiliografka a etablovaná spisovateľka PhDr. Anna Jónásová.

Parametre:

 • Formát: 125 x 200 mm
 • Väzba: V8, tvrdá
 • Vnútro: čiernobiele, 132 strán

O jej dostupnosti vás budeme informovať.

V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme: ORLA TATRANSKÉHO - literárnu prílohu Slovenských národných novín
V spolupráci s Maticou slovenskou graficky pripravujeme časopis Slovanský obzor.
Titulná strana pripravovanej básnickej zbierky
Titulná strana pripravovanej básnickej zbierky
Alexander Koreň: Úlomky mojej duše

Alexander Koreň siahol po intímnej lyrike, ktorá pramení z jeho skúseností. Básnická zbierka je osobitá a nazerá hlboko do duše autora. Vyzdvihuje tu krásy života a svoju rodinu, hlavne manželku, ktorá je pre neho celoživotným prístavom. Práve jej venoval veľkú časť básnickej zbierky ale aj inej dôležitej žene - jeho matke. V básňach sa prelínajú smutné okamihy s tými šťastnými, pretože taký je aj samotný život. Vizuál básnickej zbierky je poňatý jemne a minimalisticky, ako je snáď život každého z nás.