Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

Miroslav Búran: Veveričkine trampoty. Ilustrácie: Ivana Vargončíková

Milá kniha pre deti od autora veľmi úspešného dielka Katkine dobrodružstvá. Ide o ucelený príbeh zvieratiek z lesa - malej veveričky, zajka a drozdíka, ktorí sa snažia vyriešiť si svoje problémy a hľadajú liečiteľa. Pri svojej púti lesom zažívajú dobrodružstvá, sponávajú ďalšie lesné zvieratká, ktoré im pomôžu.

Krásny príbeh je podobne ako v prípade prvej spomínanej knihy o spolupatričnosti, vzájomnej láske, úcte, empatii a rešpekte.

Najnovší pripravovaný literárny počin od spisovateľa Miroslava Búrana je opäť venovaný deťom. Tentokrát sa rozhodol nazrieť do života lesných zvieratiek. Hlavnou hrdinkou príbehu je veverčika Radka, ktorú postretne veľmi nemilý problém v podobe tupých pazúrikov. Bez nich nedokáže žiť svoj plnohodnotný život veveričky, a preto jej hrdlička Milka poradí, aby navšítivila jazveca Joža, ktorý pozná riešenie na každý problém. Veveričke konečne svitne aká-taká nádej a rozhodne sa podstúpiť strastiplnú cestu do útrob lesa, aby našla jazveca, ktorý jej pomôže. Počas cesty ju sprevádzajú rôzne patálie, ale aj stretnutie s drozdíkom, ktorý má boľavé krídla a zajkom, ktorý je veľmi malinký aj napriek tomu, že veľa papá. Všetci traja sa stanú kamarátmi a pokračujú na ceste za jazvecom, v ktorého zázračné liečivé schopnosti veria. Na tejto ceste sa im stane veľa milých aj nemilých situácií, no najhoršie prichádza až v podobe zlého medveďa, ktorý lapí veveričku a zajka a spraví z nich sluhov vo svojom brlohu...

Kniha približuje silu priateľstva, ktorá je v zvieracej ríši rovnako silná ako medzi ľudmi. Zároveň príbeh poukazuje aj na to, že ak si budú všetci v živote pomáhať svet bude oveľa krajším miestom a všetci budeme šťastnejší.

Kniha bude dostupná v lete 2022.

V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme:


7. číslo ORLA TATRANSKÉHO - literárnej prílohy Slovenských národných novín

Tomáš Winkler
Tomáš Winkler

Foto je ilustračné; pochádza z knihy T. Winklera Perom a mečom. Biografia J.M. Hurbana, Tatran, Bratislava, 1982

Tomáš Winkler: Čas pred nesmrteľnosťou

Renomovaný spisovateľ, literárny historik, dlhoročný redaktor a pracovník Matice slovenskej (za socializmu zakázaný autor), bývalý riaditeľ Slovenskej národnej knižnice a vedúci vydavateľstva Matice slovenskej, no najmä skvelý autor, ktorý v roku 2020 dostal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo, Tomáš Winkler, má na svojom konte množstvo vynikajúcich diel. Tie bezpochyby výrazne obohatili slovenskú kultúru.

Jedným z takýchto diel - skvostov slovenskej literatúry - je aj Čas pred nesmrteľnosťou, ktoré v roku 1998 vydala Matica slovenská. Autor ponúka biografie 19 slovenských kultúrnych dejateľov, no z veľmi zaujímavého uhla: neprezentuje ich ako niekoho, o kom sa učíme v škole, ale ako obyčajných ľudí z mäsa a kostí so všetkými ich problémami, starosťami aj radosťami, odhaľuje ich psychiku, myslenie - a to v období tesne pred ich smrťou - teda v období tesne predtým, ako vstúpili do nesmrteľnosti. Ukazuje nám nielen okolnosti ich úmrtia, ale sprostredkúva nám aj ich pocity, vnemy, idey. Autor si mohol dovoliť urobiť takúto rekonštrukciu, pretože mnoho rokov pracoval s archívom Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice a mal k dispozícii súkromnú korešpondenciu týchto ľudí.  Kniha je teda ucelenou zbierkou 19 noviel a nájdeme v nej známe osobnosti, ako Ján Hollý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Mikuláš Dohnány, Ľudovít Kubíni, Andrej Sládkovič, Samo Bohdan Hroboň, Viliam Pauliny-Tóth, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Koloman Banšel, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Dušan Makovický, Albert Škarvan, Martin Rázus, Ján Červeň či Gejza Vámoš.

Nejde však o čisto odbornú knihu, osudy týchto ľudí tesne pred ich smrťou sú spracované bravúrnym umeleckým štýlom tak, že samotný čitateľ pociťuje to, čo pociťovala daná postava.

Naše vydavateľstvo sa tento klenot slovenskej literatúry rozhodlo opätovne vydať; tentokrát však s osudmi 21 kultúrnych činiteľov: autor pridáva Júliusa Barča Ivana a Ivana Bukovčana.

Kniha bude dostupná v priebehu roku 2022.