Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

V polovici marca pripravujeme v spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU:


4. číslo ORLA TATRANSKÉHO - literárnej prílohy Slovenských národných novín; vyjde v apríli 2021 a budeme Vás o ňom podrobne informovať.

Nový časopis SLOVANSKÝ OBZOR. Informačný časopis Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie. Momentálne (marec 2021) sa pracuje na jeho pilotnom 1. čísle. V časopise nájdete informácie o kultúrnom dianí nielen na Slovensku, ale najmä v krajinách slovanského sveta. O tomto novom, moderne ladenom zaujímavom časopise Vás taktiež budeme informovať po vyjdení prvého čísla.


Povesti
Povesti
Anna Jónásová: Povesti z horného konca Brvnišťa

Ilustrácie: Jozef Pobočík

Autorka pochádza z považskej dedinky Brvnište. Ona i jej mama po celý život zbierali a zappisovali unikátne ľudové povesti viažuce sa na jednotlivé lokality tejto oblasti a teraz ich vydáva knižne. Kniha je bohato dolnená nádhernými maľbami Jozefa Pobočíka ml., ktorý z tejto oblasti tiež pochádza a dokonale ju pozná. Vzniká tak prekrásna symbióza literárneho talentu autorky a výtvarného nadania maliara. Kniha bude tak nádherným umeleckým dielom.

"Povesť je obľúbený literárny útvar. Témou, atmosférou, literárnymi postupmi a prostriedkami sa podobá na rozprávku a predsa to nie je rozprávka. Obsahom sú to tiež záhadné, zázračné až magické príbehy, no ukotvené sú v skutočných reáliách. Vystupujú v nich výnimočné bytosti, ktoré rozprávači obdarili nadprirodzenými schopnosťami. Na tieto postavy delegovali svoju túžbu po nesmrteľnosti, neobyčajnej sile, moci, odvahe, bohatstve či veľkej láske.

Prostredie, kde sa príbehy odohrávajú, nie je anonymné - sú to geografické lokality, ktoré ľudia poznajú: hlboké lesy, jaskyne, diery, skaly, močiare, čiže miesta ako stvorené pre ľudskú fantáziu a výskyt tajuplných nadprirodzených bytostí, vzbudzujúcich rešpekt a často aj strach. V chotároch, horách, jaskyniach, zrúcaninách hradov, v riekach a močiaroch totiž prebývali škriatkovia, vodníci, svetlonosi, čerti, draci, černokňažníci, strigy, veštice, zmokovia, víly, rusalky, nočné právo so zázračnou mocou. Tieto indivíduá boli príčinou nešťastí, úmrtí, zázrakov, bohatstva i biedy, lásky aj nenávisti. V Brvništi a v Papradne vás navyše neskoro v noci mohlo zožrať aj "bubáča, čo sa chytá rubáča..." (A. Jónásová)
Na titulnom mieste tejto položky je tiež jedna z ilustrácií Jozefa Pobočíka, ktorá bude súčasťou tejto knihy.


Kniha je v procese finalizácie.

Budeme vás o nej informovať.


Tomáš Winkler
Tomáš Winkler

Foto je ilustračné; pochádza z knihy T. Winklera Perom a mečom. Biografia J.M. Hurbana, Tatran, Bratislava, 1982

Tomáš Winkler: Čas pred nesmrteľnosťou

Renomovaný spisovateľ, literárny historik, dlhoročný redaktor a pracovník Matice slovenskej (za socializmu zakázaný autor), bývalý riaditeľ Slovenskej národnej knižnice a vedúci vydavateľstva Matice slovenskej, no najmä skvelý autor, ktorý v roku 2020 dostal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo, Tomáš Winkler, má na svojom konte množstvo vynikajúcich diel. Tie bezpochyby výrazne obohatili slovenskú kultúru.

Jedným z takýchto diel - skvostov slovenskej literatúry - je aj Čas pred nesmrteľnosťou, ktoré v roku 1998 vydala Matica slovenská. Autor ponúka biografie 19 slovenských kultúrnych dejateľov, no z veľmi zaujímavého uhla: neprezentuje ich ako niekoho, o kom sa učíme v škole, ale ako obyčajných ľudí z mäsa a kostí so všetkými ich problémami, starosťami aj radosťami, odhaľuje ich psychiku, myslenie - a to v období tesne pred ich smrťou - teda v období tesne predtým, ako vstúpili do nesmrteľnosti. Ukazuje nám nielen okolnosti ich úmrtia, ale sprostredkúva nám aj ich pocity, vnemy, idey. Autor si mohol dovoliť urobiť takúto rekonštrukciu, pretože mnoho rokov pracoval s archívom Matice slovenskej a Slovenskej národnej knižnice a mal k dispozícii súkromnú korešpondenciu týchto ľudí.  Kniha je teda ucelenou zbierkou 19 noviel a nájdeme v nej známe osobnosti, ako Ján Hollý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Mikuláš Dohnány, Ľudovít Kubíni, Andrej Sládkovič, Samo Bohdan Hroboň, Viliam Pauliny-Tóth, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Koloman Banšel, Svetozár Hurban Vajanský, Pavol Országh Hviezdoslav, Martin Kukučín, Dušan Makovický, Albert Škarvan, Martin Rázus, Ján Červeň či Gejza Vámoš.

Nejde však o čisto odbornú knihu, osudy týchto ľudí tesne pred ich smrťou sú spracované bravúrnym umeleckým štýlom tak, že samotný čitateľ pociťuje to, čo pociťovala daná postava.

Naše vydavateľstvo sa tento klenot slovenskej literatúry rozhodlo opätovne vydať; tentokrát však s osudmi 21 kultúrnych činiteľov: autor pridáva Júliusa Barča Ivana a Ivana Bukovčana.

Kniha bude dostupná v priebehu roku 2021.