Čo pripravujeme

Na čo sa môžete tešiť?

Mojmír Benža: Tradičná kuchyňa Záhoria

Monografia etnológa mnohé roky pôsobiaceho v oblasti výskumu tradičných hodnôt Slovenska sa tentokrát zameriava na tradičnú kuchyňu Záhoria. Zaujíma sa však o tradičné jedál nie z hľadiska potravín, ktoré boli pri ich varení použité, ale z hľadiska príležitosti, kedy sa jedli. Hovorí preto o  jedlách všedných i sviatočných dní, o jedlách počas cirkevných sviatkov i rodinných oslavách. Reprezentatívne pôsobiaca publikácia, za grafickou výrobou stojí autorov syn Dr. Matúš Benža, Dr., nie je tradičnou kuchárskou knihou, naopak, veľmi zaujímavým spôsobom približuje ruka v ruke s predstavením samotných jedál aj kuchynské vybavenie a jednotlivé sviatky a tradície dodržiavané v širokej oblasti Záhoria. Doplnená je o množstvo veľmi zaujímavých fotografií jedál a kuchýň, ich vybavenia z dobových záhorských domácností, no jej pridanou hodnotou je nesporne aj uvádzanie nárečových pomenovaní kuchynského vybavenia, ingrediencií aj konkrétnych jedál, z ktorých mnohé už v súčasnom jazyku nenájdeme.

O jej dostupnosti vás budeme informovať.


Miroslav Búran: Nezbedné bylinky. Ilustr.: Juraj Bocian

Milá kniha 25 básničiek pre deti o bylinkách, ktoré rastú všade okolo nás. V harmonicky vystavaných rýmovaných veršoch autor deťom ponúka zábavu a príbehy konkrétnej rastlinky, ale aj jej charakter a účinky na ľudí. Čitatelia sa z nich oboznámia aj s miestami, kde sa daná rastlinka vyskytuje, ako sa správa i na čo sa (ne)používa.

Kniha je doplnená jemnými zábavnými ilustráciami Juraja Bociana sprevádzajúcimi každú báseň, ktoré učia, ako rastlinka vyzerá.

Dostupná bude v júni 2024.


Barbara Pribylincová: Bez pocitu viny

"V malinkej záhradke, veľkej približne jeden ár, rástla lipa, ktorá rodila jablká. Lipa mala štyri konáre, na každom konári štyri halúzky a na každej halúzke štyri jablká. Bola to neobyčajná lipa.

Keby ste sa Soni Raskoľnikovej opýtali, koľko má rokov, možno by vám povedala, že tisíc, pretože Soňa Raskoľnikova je víla zo šamorínskej knižnice a víly reálny vek nemajú.

Soňa často mávala pocit, že ju nič okrem lásky nebaví.

Bývala v rozprávkovom dome s malou záhradkou a v tej malej záhradke rástla lipa, ktorá rodila jablká. Bol to taký zázračný strom. A Soňa si občas jedno jablko z lipy odtrhla a skúšala nahovoriť aj Roba, ale aj Rómea, aby si tiež dali. Čo vám to pripomína? Predsa hriešnu Evu z raja, ktorá poslúchla hada a zjedla jablko zo zakázaného stromu poznania a nahovorila aj Adama, a tak stratili večný život v pozemskom raji."

Kniha rozpráva príbeh tridsaťpäťročnej Soni, ktorej životný partner Robo je vo vyšetrovacej väzbe a ani Soňa, ani Robo netušia, ako dlho tam ešte pobudne -  či ho uznajú za vinného, alebo nevinného. Soňa ho navštevuje vo väzení v Leopoldove, zvláda to celé bez opory rodičov, súrodencov, priateľov. Takto nám kniha umožňuje nahliadnuť za brány väznice, pozrieť sa na väznených aj z druhej strany, tej ľudskej. A aby to však nebolo jednoduché, keď Roba konečne prepustia z vyšetrovacej väzby a sú so Soňou opäť spolu, do cesty im vstúpi dvojica prefíkaných podvodníkov, Starigáň a jeho partnerka Skunk, ktorí opäť dostanú Roba do väzby. Soňa počas obdobia, kedy je Robo druhý raz vo väzbe, spoznáva mladého romantického pianistu Rómea, ktorý sa do Soni zamiluje a tá odrazu rieši dilemu, či pokračovať v spolužití s milovaným a životom ošľahaným Robertom, alebo začať nový život s citlivým Rómeom.

Psychologicky prepracovaný príbeh je presiaknutý analytickým pohľadom autorky na jednotlivé postavy, ktorá si podrobne všíma ich vnímanie, cítenie a premýšľanie.

O jej dostupnosti vás budeme informovať.


V spolupráci s MATICOU SLOVENSKOU pripravujeme: OROL TATRANSKÝ - literárna príloha Slovenských národných novín. Periodicita: 1x/ mesiac

V spolupráci s Maticou slovenskou graficky pripravujeme časopis Slovanský obzor.
Periodicita: 2x/ rok
Jazykové mutácie: slovenská, ruská, anglická, srbská
https://matica.sk/slovansky-obzor/