Naše práce

Tu nájdete výstavku našich grafických prác

Orol tatranský je literárna príloha Slovenských národných novín (SNN). Patrí k najstarším časopisom na Slovensku, Viackrát bolo jeho vydávanie prerušené. Posledné obnovenie jeho vydávania: február 2021. V súčasnosti vychádza v každom druhom čísle dvojtýždenníka SNN. Od augusta 2022 (č. 9) vychádza v novej grafike.

Požiadavka na vznik časopisu vzišla na rokovaní 4. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal 5. a 6. júna 2019 v Martine na Slovensku. Ciele časopisu korešpondujú s prijatými závermi rokovania: "V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen,...