Naše práce

Tu nájdete výstavku našich grafických prác

Zborníky

01.03.2023

Štefan Boleslav Roman. Matica slovenská. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 26. október 2022, Martin

Katalógy

23.02.2023

Katalóg Matice slovenskej k výstavnému projektu Matica slovenská - 160 rokov. Najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov, august 2023

Montana Metal magazín 2023 - časopis pozostávajúci z rozhovorov s umelcami - hudobníkmi v oblasti metalu, výtvarníkmi, fotografmi a odborníkmi. Časopis prislúcha k rovnomennému hudobnému festivalu organizovanému od roku 2020 v septembri na Španej Doline pri Banskej Bystrici.Termín najnovšieho festivalu: 2.9.2023