Predstavujeme našich spolupracovníkov

Na tomto mieste vám predstavujeme našich kolegov, ktorí pre vás spolu s nami vytvárajú krásne publikácie a ďalšie veci.

Grafik, tlačiar, redaktor, organizátor kultúrnych podujatí, porotca literárnych súťaží

Ivana Vargončíková sa o maľbu začala zaujímať po neúspešnom ukončení štúdia veteriny. Od roku 2018 navštevuje výtvarný odbor pre dospelých na Základnej umeleckej škole v Senici. Pod vedením pedagóga Štefana Ortha naďalej zdokonaľuje svoju tvorbu. Zostáva verná svojim pocitom a intuitívnej maľbe. Vo vydavateľstve Signis pôsobí od roku 2020 ako...