Postup pri a po poslaní rukopisu

1. Ako nás osloviť

V prvom rade vám už dopredu ďakujeme za dôveru.

Keď sa rozhodnete osloviť nás s vaším novým dielom, zavolajte nám na tel. číslo uvedené v položke Kontakty alebo nám pošlite e-mail s ukážkou vášho rukopisu.

Kontaktovať nás môžete aj cez Messenger: https://www.facebook.com/signis.vydavatelstvo.35 - ukážku rukopisu nám však, prosíme, pošlite e-mailom.

Keby sme sa vám do týždňa neozvali, znamená to, že sme váš mail nedostali alebo sa uložil v Spame. V takom prípade nás, prosíme, kontaktujte ešte raz, najlepšie telefonicky alebo cez Messenger.

2. Preštudovanie rukopisu

Naša redakcia si váš rukopis preštuduje a v horizonte do 2 mesiacov sa vám ozveme.

3. Po prijatí rukopisu

V prípade prijatia rukopisu  sa vzájomne dohodneme na podmienkach a vypracujeme licenčnú zmluvu, ktorú musia schváliť obe strany.

4. Základné postupy pri tvorbe knihy

a) Prijímame finálne rukopisy, do ktorých už nebudete zasahovať. Vypracované majú byť vo worde bez zbytočného zalamovania alebo iných grafických úprav (to urobíme my v grafických programoch), stačí základné formátovanie s naznačením vašej predstavy o grafike knihy, ak ju máte.

Rukopisy musia byť v adekvátnej jazykovej a technickej forme (teda s použitím adekvátnej diakritiky a interpunkcie a pod.).

Prípadné obrázky sa posielajú osobitne v osobitných súboroch vo formátoch jpeg, pdf, png, tiff a pod. (teda nie implementované v súboroch word alebo stiahnuté z internetu). Obrázky musia byť originálne, teda nesmú byť stiahnuté  alebo prebraté z iného zdroja bez vedomia a súhlasu autora obrázku a bez súhlasu daného zdroja.

b) Ak nebudete mať vlastného jazykového korektora, jazykové korektúry urobíme my a pošleme vám skorigovaný text na zhodnotenie a schválenie.

V tejto fáze je ešte možné dokladať do textu časti alebo doložiť/ vyhodiť obrázky, grafy, tabuľky a pod.

c) Po schválení jazykovo sfinalizovaného rukopisu bude dielo posunuté na grafické spracovanie. V tejto fáze už nie je možné vkladať/ vyhadzovať/ meniť časti textu alebo dodatočných obrázkov do knihy, lebo po zalomení knihy do stránok a jej grafickej úprave vzniknú vysoké pracovné a časové náklady na pretváranie hotovej knihy.

d) Graficky spracovanú knihu vám pošleme na predtlačové korektúry a následne urobíme obálku, ktorú taktiež budeme konzultovať s vami. Predtlačové korektúry budete robiť po vzájomnej dohode v adekvátnej forme s dostatočným časovým predtihom, aby ich vydavateľstvo malo možnosť zapracovať bez vzniknutia zvýšených časových alebo pracovných nákladov.

e) Po všetkých predtlačových korektúrach a po vašom súhlase do tlače knihu pošleme do tlačiarenskej výroby.

f) Po vzájomnej dohode bude knižný náklad distribuovaný vám, na propagáciu a do kníhkupectiev.