Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si u nás buď e-mailom na adrese: signis.publishing@gmail.com, alebo telefonicky: +421 948 513 162, alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.

Nové číslo č. 4-2022 Orla tatranského, prílohy Slovenských národných novín. Čo v ňom nájdete?

Marcové číslo Orla tatranského 3-2022, literárnej prílohy Slovenských národných novín, je už na svete.

Nové číslo ORLA TATRANSKÉHO č. 2-2022, literárnej prílohy Slovenských národných novín! Nájdete v ňom:- úvodník D. Lysej o nádeji,- báseň M. Kubuša Nehaňte pud môj na aktuálnu tému,- rozhovor E. Čulenovej s autorom Miroslav Búran o jeho bohatej tvorbe,- článok P. Cabadaja o predčasne zosnulom talentovanom maliarovi L. Treskoňovi,- ukážky z knižky...

Básnická zbierka skúseného výtvarníka, cestovateľa a spisovateľa Jozefa Weisa je výrazom najhlbších zákutí autorovej duše. Odhaľuje ju "až na kosť". Zbierka je rozdelená do piatich častí: Spomienky, Tvorba, Cesty, túžby (ne)splnené, Ó, žena, láska naša, Život, v ktorých spomína na svoju rodnú dedinu, rodičov, ďalej na svoje cestovateľské zážitky a...

Publikácia Židia na Orave odpovedá na otázky o živote a o práci židovskej komunity. Čiže na otázky, o ktorých sa desaťročia nehovorilo a nepísalo. Významné, je aj to, že autori publikácie uvádzajú mená ľudí, ktorí žili a tvorili súčasť života na Orave. V opačnom prípade by ostali úplne zabudnutí. Boli to tí, ktorí na tomto teritóriu žili,...