Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.


Máme česť spolupracovať s Maticou slovenskou na tvorbe literárnej prílohy Slovenských národných novín OROL TATRANSKÝ:-)) Graficky ho vyrábame od č. 2/ 2021. 3. 4.2021 vyšlo č.4/ 2021

Vedecká monografia pedagogickej a vedeckej pracovníčky založená na jej samostatnom výskume. Určená pre odbornú verejnosť v oblasti literárnej vedy a teórie, ale aj filozofie.
Cieľom tejto publikácie je prispieť do diskusie o zmysle literatúry so zreteľom na mediálnosť dnešného sveta. Okrem tohto široko stanoveného problému autorka stojí pred...

V spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov vydávame nový časopis Arte listy - časopis o umení liečiť umením. Autormi sú odborníci na psychológiu, profesionálni terapeuti a pedagógovia v rôznych sociálnych zariadeniach a pod. Časopis je orientovaný na arteterapiu (liečenie psychiky človeka rôznymi druhmi umenia), ktorá je novou vednou...

Poetka vzdelaná vo filozofii si všíma spoločenské a z toho vyplývajúce aj medziľudské kontakty a vzťahy. Zaujímavým, stručným, niekedy drsným jazykom dokáže presne pomenovať jednotlivé "vykrivenia" súčasného sociálneho sveta a priam vizionárskym spôsobom je schopná predpovedať to, čo príde (vzhľadom na to, že básne vznikli v skoršom období to teraz...

Zborník Katedry slovanských jazykov Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici a občianskeho združenia OZ Mladá Rossija Ruská kultúra v súčasnom svete 2/ 2020, ktoré financovalo aj vydanie zborníka a aj rovnomennú medzinárodnú konferenciu a ktorému za to patrí veľká vďaka. Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 21 významných vedcov nielen zo...