Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si u nás buď e-mailom na adrese: signis.publishing@gmail.com, alebo telefonicky: +421 948 513 162, alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.

Literárnu prílohu OROL TATRANSKÝ graficky pripravujeme pre MATICU SLOVENSKÚ, ktorá ho vydáva ako súčasť Slovenských národných novín.

Najnovšie číslo Orla tatranského 7/2021, ktorý máme česť graficky vyrábať, je už spolu so Slovenskými národnými novinami v predaji.

Kniha pre deti a ich rodičov Dorotka a jej spolužiaci z I.B je voľným pokračovaním autorkinej prvej knihy O fontánkovej Dorotke a jej vozíčkovej babke. Tentokrát je Dorotka už prváčka a žije svoj život spolu so svojimi spolužiakmi. Autorka tu rozvinula nielen Dorotkin "školský" príbeh, ale aj príbehy a emócie ďalších detí - jej spolužiakov.

Mladá autorka, jazykovedkyňa Zuzana Gardoňová, pochádzajúca zo špecifickej považskobystrickej obce Horná Mariková, dokonale svoju obec pozná a keďže sa zaujíma aj o slovenské dialekty, vo svojej knihe sa primárne sústreďuje na špecifické nárečie tejto dediny. Nárečie však predstavuje v súvislosti s obradovým zvykoslovím lokality. Oslovila starších...

NAJNOVŠÍ OROL TATRANSKÝ č. 6/2021, príloha Slovenských národných novín, ktorý máme česť graficky vyrábať: Čo v ňom nájdete?

Krásna kniha autorky Anny Jónásovej zachytáva duchovné bohatstvo považskej horskej dediny Brvnišťe. Autorka pochádzajúca z tejto obce si do písanky zapisovala povesti - verzie z hornej časti tejto obce, ktoré rozprávala jej mama jej deťom. Povesti literárne spracovala, predtým však od domácich obyvateľov zozbierala podrobnosti týchto povestí,...

Orol tatranský - literárna príloha SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN, ktoré vydáva Matica slovenská, orientovaná na prezentáciu tvorby mladých slovenských autorov literárnych akcií na Slovensku.

Máme česť spolupracovať s Maticou slovenskou na tvorbe literárnej prílohy Slovenských národných novín OROL TATRANSKÝ:-)) Graficky ho vyrábame od č. 2/ 2021. 3. 4.2021 vyšlo č.4/ 2021

Vedecká monografia pedagogickej a vedeckej pracovníčky založená na jej samostatnom výskume. Určená pre odbornú verejnosť v oblasti literárnej vedy a teórie, ale aj filozofie.
Cieľom tejto publikácie je prispieť do diskusie o zmysle literatúry so zreteľom na mediálnosť dnešného sveta. Okrem tohto široko stanoveného problému autorka stojí pred...