Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.


Oľga Škvareninová: Komunikácia s médiami a v médiách. Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 2019


Známa odborníčka na verbálnu i neverbálnu komunikáciu v médiách Oľga Škvareninová na základe svojich dlhoročných rozsiahlych výskumov napísala naozaj skvelú knihu (skriptá) určenú pre širokú verejnosť Komunikácia s médiami a v médiách.

Sama približuje zameranie svojej knihy: "Keď ma koncom leta 2001 oslovili z jedného mienkotvorného denníka, aby som pre nich vypracovala prvé mediálne analýzy reči tela našich politikov, neočakávala som, že médiá zasiahnu do môjho života na dlhé roky. Nasledovali nespočetné vyjadrenia a rozhovory pre všetky typy médií, ranné vstávania do živých televíznych vysielaní, obedňajšie a popoludňajšie účinkovania v rozličných typoch relácií či večerné diskusie s rozhlasovými poslucháčmi ...

Jednotlivé kapitoly majú charakter stručných textov, v ktorých sa odborné informácie prezentujú prístupným jazykom. Doplnené sú o praktické rady, tipy, tvorivé a zábavné cvičenia, testy, pomôcky na spisovné vyjadrovanie a prehľady najčastejších jazykových chýb, ktoré sa neustále v médiách opakujú. K cvičeniam neuvádzame žiadnu teóriu, pretože v súčasnosti sa nám ako naliehavá javí potreba prehlbovať skôr jazykové zručnosti a zdokonaľovať vyjadrovacie schopnosti, než zahlcovať ľudí teoretickými poznatkami. Čitateľovi a používateľovi knihy pomáhajú pri práci s ňou piktogramy - smajlíky. Výsledky svojej práce si môže overiť v riešeniach cvičení a testov, ktoré sú v kľúči na konci publikácie.

Príklady na jazykové nedostatky, ktoré sú v tomto skripte, nachádzam už veľa rokov v médiách. Vybrala som z nich tie, ktoré sa často opakujú alebo sú prítomné v reči viacerých moderátorov, redaktorov či (spolu)komentátorov, alebo tie, ktoré doslova "trhajú uši". Kniha však ani zďaleka nevyčerpáva celý inventár nespisovných jazykových prostriedkov súčasných médií.

Súčasťou knižky sú na konci každej kapitoly výroky mediálne známych ľudí na tému mediálny tréning, ktorým sa "trénuje" komunikácia s médiami a v médiách. Vyjadrenie poskytli moderátori Ľubomír Bajaník, Lucia Barmošová, Andrea Belányiová, Roman Bomboš, Andrea Bugošová, Slávo Jurko, Gregor Mareš, Daniel Očenáš, Alexander Štefuca, Adela Vinczeová, tréneri Naďa Bendová, Adrián Guľa, Štefan Tarkovič a bývalí alebo súčasní reprezentanti Slovenska Richard Lintner, Marek Mintál, Milan Škriniar, Matej Tóth, Ján Volko. Ide o ľudí, ktorých považujem za profesionálov, ktorých prácu si vážim a ktorým fandím. S mnohými z nich sa poznám osobne, kontakt s nimi je pre mňa vždy obohacujúci. Vyjadrenia poskytli aj študenti a absolventi FMK UCM, ktorí pracujú v médiách alebo s nimi profesionálne prichádzajú do kontaktu."


My sme mali česť vytvoriť vnútro tejto vynikajúcej knižky.

Určite knihu odporúčame všetkým, ktorí pracujú s ľuďmi alebo prednášajú.

Dostpuná je tu:

Mgr. Mrvová Adriana
Telefón: 033 5565 145
E-mail: adriana.mrvova@ucm.sk

alebo priamo v predajni UCM:

Univerzitná predajňa UCM
Hajdóczyho ul. č. 1
917 01 Trnava

Nový magazín Montana Metal Fest sme v našom vydavateľstve graficky vyrobili pre organizátorov zaujímavého podujatia s rovnakým názvom. To sa bude konať 5.9.2020 na Španej doline. Magazín obsahuje rozhovory s hudobníkmi zo skupín Depresy, Orkrist,Beton, Dehydrated, Morna, Landless, Stercore. Nájdete tu rozhovory aj s umelcami, ako sú výtvarník Mike...

Okrem toho však román obsahuje aj osobný život rozprávača, ktorý sníva o krásnych vzťahoch s členmi rodiny, s blízkymi ľuďmi, s kolegami, sníva svoj sen o dokonalom obyčajnom živote plnom lásky. Rozprávač však žije v inej realite. Týmito rozprávaniami je kniha zaujímavo okorenená a dokresľuje celkový koncept života jedného obyčajného človeka -...

Unikátna monografia venovaná osudom 10 esterházyovských šľachtičien žijúcich v priebehu štyroch storočí. Jednotlivé biografie vznikli na základe originálneho a samostatného výskumu autorov. Monografia však obsahuje aj zoznam a podrobný opis 735 portrétov šľachtičien z rodu Esterházy, čo predstavuje mimoriadny zbierkový počin autorky a editorky...

Kniha sa prístupnou formou zaoberá manipulovaním: približuje typy manipulátora ako osobnosti a jeho charakteristické črty, procesy manipulovania, črty manipulačného procesu a jeho rôzne fázy, ktoré sa končia intrigami. Tu nájdete aj črty intríg a fázy intrigového procesu.
Takisto približujeme aj problematiku zavádzania a lží. Všetky tieto javy...

Krásna knižočka Vám ponúka vnútorný svet 6-ročného dievčatka Dorotky a jej rodiny, otca, mamky, nenarodeného bračeka Miška, dedka, a najmä jej babky, ktorá je zakliata na vozíčku.Dorotka vymýšľa, ako babku odkliať, no nakoniec jej nepomôžu čary, ale ľudská láska.

Nový časopis pre profesionálnych psychológov a terapeutov Arte listy vydáva naše vydavateľstvo a Asociácia slovenských arteterapeutov. Je to časopis o umení liečiť umením.

Kniha približuje vznik a vývoj karate predovšetkým v regióne Záhoria - najmä v meste Senica, a to v podobe 46 ročného klubu HANKO KAI KARATE KLUB SENICA. Klub založil MUDr. martin Čulen v októbri 1974 po návrate z vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde karate v rámci slovenského priestoru vzniklo, do...

Banskobystrická autorka, vysokoškolská učiteľka Dr. Elena Vallová pripravila pre odborníkov z oblasti prekladateľstva monografiu TERMINOLÓGIA. VEDA PRE PREKLAD A TLMOČENIE. Štatistická analýza textov životného prostredia, kde sa pokúša vysvetliť spôsoby fungovania terminológie v 21. storočí a následne sme si dali za cieľ aplikovať...