Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.


V spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov vydávame nový časopis Arte listy - časopis o umení liečiť umením. Autormi sú odborníci na psychológiu, profesionálni terapeuti a pedagógovia v rôznych sociálnych zariadeniach a pod. Časopis je orientovaný na arteterapiu (liečenie psychiky človeka rôznymi druhmi umenia), ktorá je novou vednou...

Poetka vzdelaná vo filozofii si všíma spoločenské a z toho vyplývajúce aj medziľudské kontakty a vzťahy. Zaujímavým, stručným, niekedy drsným jazykom dokáže presne pomenovať jednotlivé "vykrivenia" súčasného sociálneho sveta a priam vizionárskym spôsobom je schopná predpovedať to, čo príde (vzhľadom na to, že básne vznikli v skoršom období to teraz...

Zborník Katedry slovanských jazykov Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici a občianskeho združenia OZ Mladá Rossija Ruská kultúra v súčasnom svete 2/ 2020, ktoré financovalo aj vydanie zborníka a aj rovnomennú medzinárodnú konferenciu a ktorému za to patrí veľká vďaka. Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 21 významných vedcov nielen zo...

Nový magazín Montana Metal Fest sme v našom vydavateľstve graficky vyrobili pre organizátorov zaujímavého podujatia s rovnakým názvom. To sa bude konať 5.9.2020 na Španej doline. Magazín obsahuje rozhovory s hudobníkmi zo skupín Depresy, Orkrist,Beton, Dehydrated, Morna, Landless, Stercore. Nájdete tu rozhovory aj s umelcami, ako sú výtvarník Mike...

Okrem toho však román obsahuje aj osobný život rozprávača, ktorý sníva o krásnych vzťahoch s členmi rodiny, s blízkymi ľuďmi, s kolegami, sníva svoj sen o dokonalom obyčajnom živote plnom lásky. Rozprávač však žije v inej realite. Týmito rozprávaniami je kniha zaujímavo okorenená a dokresľuje celkový koncept života jedného obyčajného človeka -...