Vydané publikácie

Publikácie, ktoré sú ešte k dispozícii, je možné objednať si u nás buď e-mailom na adrese: signis.publishing@gmail.com, alebo telefonicky: +421 948 513 162, alebo priamo kúpiť na uvedených odberných miestach a v kníhkupectvách.

Krásna kniha autorky Anny Jónásovej zachytáva duchovné bohatstvo považskej horskej dediny Brvnišťe. Autorka pochádzajúca z tejto obce si do písanky zapisovala povesti - verzie z hornej časti tejto obce, ktoré rozprávala jej mama jej deťom. Povesti literárne spracovala, predtým však od domácich obyvateľov zozbierala podrobnosti týchto povestí,...

Orol tatranský - literárna príloha SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN, ktoré vydáva Matica slovenská, orientovaná na prezentáciu tvorby mladých slovenských autorov literárnych akcií na Slovensku.

Máme česť spolupracovať s Maticou slovenskou na tvorbe literárnej prílohy Slovenských národných novín OROL TATRANSKÝ:-)) Graficky ho vyrábame od č. 2/ 2021. 3. 4.2021 vyšlo č.4/ 2021

Vedecká monografia pedagogickej a vedeckej pracovníčky založená na jej samostatnom výskume. Určená pre odbornú verejnosť v oblasti literárnej vedy a teórie, ale aj filozofie.
Cieľom tejto publikácie je prispieť do diskusie o zmysle literatúry so zreteľom na mediálnosť dnešného sveta. Okrem tohto široko stanoveného problému autorka stojí pred...

V spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov vydávame nový časopis Arte listy - časopis o umení liečiť umením. Autormi sú odborníci na psychológiu, profesionálni terapeuti a pedagógovia v rôznych sociálnych zariadeniach a pod. Časopis je orientovaný na arteterapiu (liečenie psychiky človeka rôznymi druhmi umenia), ktorá je novou vednou...

Poetka vzdelaná vo filozofii si všíma spoločenské a z toho vyplývajúce aj medziľudské kontakty a vzťahy. Zaujímavým, stručným, niekedy drsným jazykom dokáže presne pomenovať jednotlivé "vykrivenia" súčasného sociálneho sveta a priam vizionárskym spôsobom je schopná predpovedať to, čo príde (vzhľadom na to, že básne vznikli v skoršom období to teraz...