O NÁS

VYDAVATEĽSKÁ OBLASŤ

Vydavateľstvo Signis sa orientuje na kompletnú jazykovú a predtlačovú prípravu odborných, informačných a umeleckých diel. V centre našej pozornosti sú najmä monografie, vedecké zborníky, vysokoškolské a iné učebnice, umelecké knihy (poézia, próza), skriptá, slovníky, iné odborné publikácie, odborné časopisy, turistické buletiny a informácie, katalógy a podobne.

V oblasti vydávania sa orientujeme sa na pôvodnú tvorbu.

Vychádzame v ústrety tým autorom, ktorí si prajú svoje dielo kvalifikovane pripraviť, a to ako jazykovo, tak aj graficky; vytlačiť a oficiálne publikovať, pričom si chcú ponechať všetky svoje práva vzťahujúce sa na dielo: autorské, distribučné, právo na predaj a zisky z neho. V prípade záujmu a potreby sa po dohode s autorom môžeme postarať o predaj a distribúciu.

Predaj publikácií

V spolupráci s našími autormi a v prípade ich záujmu predávame publikácie.

Rešpektujeme priania klientov

Zachovávame všetky priania našich klientov vrátane diskrétnosti.

Snažíme sa splniť všetky ich priania.

Marketing publikácií

Robíme celkový marketing nami vydaných publikácií

Rýchlo a spoľahlivo

Pracujeme rýchlo, spoľahlivo a načas.

OBLASŤ GRAFIKY

Podľa Vašich potrieb a záujmov Vám pripravíme akýkoľvek vizuál: propagačné materiály pre Vašu firmu, fotografie, katalógy, vizitky, letáky, rôzne tlačoviny. Upravíme Vaše fotografie a iné obrázky a pripravíme ich pre publikovanie.

Bližšie informácie sú v podstránke Reklamné štúdio. Marketing pre Vašu firmu v menu.

OBLASŤ REKLAMY A MARKETINGU

Postaráme sa o komplexný marketing Vašej firmy a práce: na mieru Vám vyrobíme propagačné materiály doplnené o fotografie a obrázky Vášho podnikania, napíšeme pre Vás reklamné a PR články, urobíme Vám webové stránky, budeme Vám viesť reklamné kontá na sociálnych sieťach.

Navrhneme pre Vás vhodné marketingové aktivity, v prípade Vašich akcií Vám urobíme reklamnú dokumentáciu, ktorú sprístupníme v mediálnom priestore.

O efektívnosti marketingových stratégií Vás budeme pravidelne informovať.

Bližšie informácie sú na podstránke Reklamné štúdio. Marketing pre Vašu firmu v menu.