SIGNIS vydavateľstvo, grafické a reklamné štúdio  

KONTAKT

PaedDr. Eva Čulenová, PhD.

Laskomerská dolina 10 963

974 01 Banská Bystrica

Prevádzková doba

Pondelok - piatok: 7.30 - 16:00

+421 948 513 162

signis.publishing@gmail.com ALEBO: signis.publishing@signis.sk

Signis, s. r. o.

Firma je zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Banská Bystrica, vl. č. 38487/ S

Sídlo: Laskomerská dolina 10 963, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO 52 974 529

DIČ 212 122 40 39