SIGNIS, vydavateľstvo pôvodnej tvorby, grafické a reklamné štúdio  

KONTAKT

Signis, s. r. o.

Sídlo:

Laskomerská dolina 10 963

974 01 Banská Bystrica

Kancelária vydavateľstva: 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kancelária č. J07

Tajovského 51

974 01 Banská Bystrica

Prevádzková doba

Pondelok - piatok: 7.30 - 16.00

Stránkové a úradné hodiny v kancelárii vydavateľstva:

Pondelok - piatok: 8.30 - 13.00

+421 948 513 162

Signis, s. r. o.

Firma je zapísaná v Obchodnom registri, Okresný súd Banská Bystrica, vl. č. 38487/ S

Sídlo: Laskomerská dolina 10 963, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO 52 974 529

DIČ 212 122 40 39