NOVINKY

OZNAM O PRESŤAHOVANÍ KANCELÁRIE VYDAVATEĽSTVA

Oznamujeme, že od 20.9.2020 sa kancelária vydavateľstva presťahovala na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 51, kancelária J07, Banská Bystrica

Nájdete nás tam denne medzi 8.30 a 13.00.

Okrem týchto hodín sme však dostupní počas pracovných dní aj na našom telefónnom čísle a mailovej adrese. Tieto kontakty nájdete v položke Kontakty alebo aj v dolnej časti tejto webovej stránky.

Ďakujeme.

Sugay, Larisa Anatoljevna (ed.) :

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (филология, культурология, транслатология) Сборник научных докладов 2

V piatok 8. 10.2020 "prišiel na svet" zborník Katedry slovanských jazykov Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici a občianskeho združenie OZ Mladá Rossija Ruská kultúra v súčasnom svete 2/ 2020, ktoré financovalo aj vydanie zborníka a aj rovnomennú medzinárodnú konferenciu a ktorému za to patrí veľká vďaka.Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 21 významných vedcov nielen zo Slovenska, ale aj z Ruska, Ukrajiny či Bieloruska.Zborník malo česť vydať naše vydavateľstvo a editovala ho prof. Larisa Anatoljevna Sugaj.Kniha je rozdelená do štyroch častí, ktoré sú bohato "obsadené" vedeckými článkami od renomovaných autorov: 1. Literatúra, 2. Lingvistika, 3. Kulturológia a 4. Translatológia.Ilustráciu BB na obálke vytvorila naša kolegyňa z vydavateľstva Ivana VargončíkováKresba Puškin a Gogoľ z roku 1959 implementovaná na obálku pochádza od N.V Kuzminy.

Prezentácia bibliofílie k 20. ročníku literárnej súťaže Florinova jar 

30.9.2020. sa v priestoroch Mestského úradu v Dolnom Kubíne uskutočnila prezentácia bibliofílie mapujúcej 20 rokov literárnej súťaže Florinova jar. Pozvaní a ocenení boli autori, ktorí zvíťazili v jednotlivých ročníkoch v rôznych kategóriách v poézii aj v próze. Bibliofíliu pripravili, graficky pripravili do tlače a vydali členovia Občianskeho združenia Homo erectus.

My sme mali tú česť robiť knihe jazykové korektúry.

V knihe nájdete ukážky víťazných literárnych prác počas jednotlivých ročníkov súťaže Florinova jar. Nájdete tam aj veľa skutočných literárnych talentov.

Tu je link na správy - o knihe je správa na 0.58 sekunde:

https://www.youtube.com/watch?v=ubbAnNcq_IM&list=PLDeOnyHgPfszscd6Cet7X4T18KUKXCAvF&index=6&fbclid=IwAR0hC5olSneEhuCDWSity_8E4hVaKY8NhCI4dt_5LSjW3s4QzVjYFTTPFr0 

Maja Jackobs Jakúbeková:  #Vykrivene


Básnická zbierka poetky, ktorá vníma svet veľmi špecificky, všíma si detaily každodenného života a hodnotí ich podľa vlastného cítenia. Autorský štýl poetky je výsostne moderný, svižný. Zahráva sa s kompozíciou, experimentuje, pýta sa, odpovedá. V texte je badateľné autorkino vzdelanie v oblasti filozofie; básne sú vzácnou mozaikou veľmi dynamického jazyka a hĺbky myšlienok. Kritika zbierku označila za pálčivú výpoveď o zakriveniach súčasného sveta, spoločnosti, indivídua a netušených zákutiach ľudskej duše.

Fotokoláž na obálke: Miro Trimay

Ilustrácie: Ivana Vargončíková

Básnická zbierka bude dostupná v októbri 2020

Arte listy 2-2020


V týchto dňoch vychádza nové - druhé číslo Arte listov, časopisu o umení liečiť umením. Časopis sa zameriava na arteterapiu a psychológiu a zaujme každého čitateľa, ktorý má o tieto oblasti záujem. Vydávame ho v spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov (ASA).

A čo nájdete v druhom čísle? Rozhovor so zakladateľkou arteterapie ako vednej disciplíny prof. Fabrici-Šickovou, článok od Andrey Orosovej o arteterapii u pacientov so schizofréniou (veľmi zaujímavý článok!), ďalší zaujímavý text, vyvierajúci priamo z praxe od Petra Trepáča, psychológa v Ústave na výkon odňatia slobody v BB- Kremničke, Arteterapeutický projekt o umení byť človekom za bránami väzenia, predstavenei mladej arteterapuetky a hudobníčky Kristíny Čopovej. Tím Facilitas Košice informoval o podujatí Arteterapeutické dni východu (2019) a Peter Trepáč opäť zaradil praktické arteterapeutické cvičenie s názvom Stretnutie s drakom. Šéfredaktorom časopisu je Peter Trepáč.

Ľubomír Schramek: Nežné príbehy


Dolný Kubín : Homo erectus 2020.

Do pozornosti dávame novú knihu oravského rodáka, spisovateľa, publicistu a novinára Ľubomíra Schrameka Nežné príbehy. Skutočné, literárne spracované príbehy obyčajných ľudí z čias socializmu po jeho smrti zozbierali, graficky spracovali a vydali členovia dolnokubínskeho Obč. združenia Homo erectus.

My sme knihe robili jazykové korektúry.

Ide o zábavné, vtipné, no niekedy aj trpko-smutné príbehy ľudí z čias socializmu, ktoré autor postupne uverejňoval v regionálnych, ale aj celoštátnych novinách (najmä v Bielej Orave alebo Orave). Odkrývajú možno už aj zabudnutú atmosféru komunistického režimu a spôsb života ľudí v ňom.

Ak máte o knihu záujem, dostupná je tu: lukac.juraj@orava.sk


Stojí  7,- eur + poštovné

Oľga Škvareninová: Komunikácia s médiami a v médiách. Trnava : UCM 2019

Dávame do pozronosti novú knihu vynikajúcej odborníčky na verbálnu aj neverbálnu komunikáciu Oľgy Škvareninovej Komunikácia s médiami a v médiách, ktorej sme mali česť vyrobiť vnútro. Sú to veľmi praktické skriptá so zábavnými cvičeniami, ako komunikovať a ako sa správať pred širokým obecenstvom. Autorka vychádza zo svojich bohatých skúseností a výskumov.Knihu vydala UCM v Trnave, ale my sme mali tú česť vytvoriť jej vnútro. A veľmi nás to bavilo. Autorka sama ju predstavuje takto: "Jednotlivé kapitoly majú charakter stručných textov, v ktorých sa odborné informácie prezentujú prístupným jazykom. Doplnené sú o praktické rady, tipy, tvorivé a zábavné cvičenia, testy, pomôcky na spisovné vyjadrovanie a prehľady najčastejších jazykových chýb, ktoré sa neustále v médiách opakujú. K cvičeniam neuvádzame žiadnu teóriu, pretože v súčasnosti sa nám ako naliehavá javí potreba prehlbovať skôr jazykové zručnosti a zdokonaľovať vyjadrovacie schopnosti, než zahlcovať ľudí teoretickými poznatkami. Čitateľovi a používateľovi knihy pomáhajú pri práci s ňou piktogramy - smajlíky. Výsledky svojej práce si môže overiť v riešeniach cvičení a testov, ktoré sú v kľúči na konci publikácie ... Príklady na jazykové nedostatky, ktoré sú v tomto skripte, nachádzam už veľa rokov v médiách. Vybrala som z nich tie, ktoré sa často opakujú alebo sú prítomné v reči viacerých moderátorov, redaktorov či (spolu)komentátorov, alebo tie, ktoré doslova "trhajú uši". Kniha však ani zďaleka nevyčerpáva celý inventár nespisovných jazykových prostriedkov súčasných médií."

Bližšie aj s kontaktom nájdete v položke Vydané knihy: https://www.signis.sk/vydane-publikacie/


Začiatkom mája 2020 vyšlo pilotné číslo prvého ročníka časopisu pre profesionálnych psychológov, terapeutov a pedagógov Arte listy.