NOVINKY

Ľubomír Schramek: Nežné príbehy


Dolný Kubín : Homo erectus 2020.

Do pozornosti dávame novú knihu oravského rodáka, spisovateľa, publicistu a novinára Ľubomíra Schrameka Nežné príbehy. Skutočné, literárne spracované príbehy obyčajných ľudí z čias socializmu po jeho smrti zozbierali, graficky spracovali a vydali členovia dolnokubínskeho Obč. združenia Homo erectus.

My sme knihe robili jazykové korektúry.

Ide o zábavné, vtipné, no niekedy aj trpko-smutné príbehy ľudí z čias socializmu, ktoré autor postupne uverejňoval v regionálnych, ale aj celoštátnych novinách (najmä v Bielej Orave alebo Orave). Odkrývajú možno už aj zabudnutú atmosféru komunistického režimu a spôsb života ľudí v ňom.

Ak máte o knihu záujem, dostupná je tu: lukac.juraj@orava.sk


Stojí  7,- eur + poštovné

Oľga Škvareninová: Komunikácia s médiami a v médiách. Trnava : UCM 2019

Dávame do pozronosti novú knihu vynikajúcej odborníčky na verbálnu aj neverbálnu komunikáciu Oľgy Škvareninovej Komunikácia s médiami a v médiách, ktorej sme mali česť vyrobiť vnútro. Sú to veľmi praktické skriptá so zábavnými cvičeniami, ako komunikovať a ako sa správať pred širokým obecenstvom. Autorka vychádza zo svojich bohatých skúseností a výskumov.Knihu vydala UCM v Trnave, ale my sme mali tú česť vytvoriť jej vnútro. A veľmi nás to bavilo. Autorka sama ju predstavuje takto: "Jednotlivé kapitoly majú charakter stručných textov, v ktorých sa odborné informácie prezentujú prístupným jazykom. Doplnené sú o praktické rady, tipy, tvorivé a zábavné cvičenia, testy, pomôcky na spisovné vyjadrovanie a prehľady najčastejších jazykových chýb, ktoré sa neustále v médiách opakujú. K cvičeniam neuvádzame žiadnu teóriu, pretože v súčasnosti sa nám ako naliehavá javí potreba prehlbovať skôr jazykové zručnosti a zdokonaľovať vyjadrovacie schopnosti, než zahlcovať ľudí teoretickými poznatkami. Čitateľovi a používateľovi knihy pomáhajú pri práci s ňou piktogramy - smajlíky. Výsledky svojej práce si môže overiť v riešeniach cvičení a testov, ktoré sú v kľúči na konci publikácie ... Príklady na jazykové nedostatky, ktoré sú v tomto skripte, nachádzam už veľa rokov v médiách. Vybrala som z nich tie, ktoré sa často opakujú alebo sú prítomné v reči viacerých moderátorov, redaktorov či (spolu)komentátorov, alebo tie, ktoré doslova "trhajú uši". Kniha však ani zďaleka nevyčerpáva celý inventár nespisovných jazykových prostriedkov súčasných médií."

Bližšie aj s kontaktom nájdete v položke Vydané knihy: https://www.signis.sk/vydane-publikacie/


Začiatkom mája 2020 vyšlo pilotné číslo prvého ročníka časopisu pre profesionálnych psychológov, terapeutov a pedagógov Arte listy.