AKTUALITY A AKCIE 

Do významnej medzinárodnej literárnej súťaže Ruská prémia, ktorá je orientovaná na posudzovanie kvalít literárnych diel ruských autorov žijúcich v zahraničí, napísaných v ruštine a vydaných v zahraničných štátoch, sme do kategórie próza autorov nad 18 rokov prihlásili skvelú zbierku poviedok ruskej autorky viac než 40 rokov žijúcej na Slovensku, ˇOľgy Goč Sladké bobule (Сладка ягода). Knihu si autorka ilustrovala sama a celkovo vyznieva ako harmonické a estetické literárne dielo s vysokými mravnými hodnotami. O editácie textu sa postarali prof. Dr. Larisa Anatoljevna Sugay, DrSc. a Mgr. Alla Borisenkova, PhD.

Zbierka poviedok predstavuje skutočné osudy žien, ktoré v 90. rokoch 20. st., po rozpade Sovietskeho zväzu, odišli na Slovensko za lepším životom. Čitateľovi približuje ich reálnu životnú púť, starosti, radosti, ale aj životné tragédie, no vždy im pomohli dobrí slovenskí ľudia.

Autorke aj knihe držíme palce!


Na svetové knižné veľtrhy do Lipska a Londýna (marec - apríl 2024) sme vybrali a poslali tieto knihy: Anna Jónásová: Sila tlačeného slova. Peter Bornemisza. 450. výročie - návrh obálky: Jozef Pobočík ml., grafika: Eva ČulenováIgor Lebiedzik: Lov na colníka - grafika: Eva ČulenováKristina Pulisova: Raz mi zima rozprávala - ilustrácie: Radka Mončeková Hrabovská, grafika: Ivana VargončíkováJozef Pobočík: Polepšovňa svedomia - ilustrácie: Jozef Pobočík ml., grafika: Eva ČulenováMiroslav Bartoš: Kvety omylov - ilustrácie: Miroslav Bartoš, návrh grafiky: Miroslav Bartoš, grafika: Eva Čulenová, Dávid Hamran: Nerozprávky pre deti - ilustrácie: Ivana Vargončíková, grafika: Eva Čulenová, Alexander Scholz: Slnko spáva za morom - návrh grafiky: Alexander Scholz, grafika: Juraj Lukáč

Do súťaže BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti sme za naše vydavateľstvo vybrali a poslali tieto pekné, no najmä podnetné a zaujímavé knihy:Kristina Pulisova: Raz mi zima rozprávala - ilustrácie: Radka Mončeková Hrabovská, grafika: Ivana VargončíkováJozef Pobočík: Polepšovňa svedomia - ilustrácie: Jozef Pobočík ml., grafika: Eva ČulenováMiroslav Bartoš: Kvety omylov - ilustrácie: Miroslav Bartoš, návrh grafiky: Miroslav Bartoš, grafika: Eva ČulenováDávid Hamran: Nerozprávky pre deti - ilustrácie: Ivana Vargončíková, grafika: Eva Čulenová.

Do súťaže Anasoft litera sme vybrali a prihlásili tieto knihy: Katarína Tholtová: Domov zmiznutých hodín,Igor Lebiedzik: Lov na colníka.


Uvítanie kníh senickej autorky Moniky Beňák Rozprávky pre Agátku a Ako si vylepšiť život do života

Senica, 2.2.2024

V Senici sa 2.2.2024 uskutočnilo uvítanie oboch doterajších kníh autorky Moniky Beňák do života. Rozprávky pre Agátku síce vyšli ešte v roku 2021, no na Vianoce sme urobili jej dotlač, keďže si tieto detské príbehy verejnosť obľúbila.

Ako si vylepšiť život je kniha zaoberajúca sa regresívnou terapiou a autorka sprostredkúva príbehy z takýchto návratov.

Na akcii sa zúčastnilo množstvo ľudí, o.i. aj obe ilustrátorky - Ivana Vargončíková (na obr.) a Nicol Jamáriková, ale aj spisovateľ Igor Lebiedzík, ktorého najnvoší román Lov na colníka sme navrhli na cenu Anasoft litera, no vzhľadom na kvalitu románu bude kniha prihlásená aj do ďalších literárnych súťaží.

Obe knihy Moniky Beňák sú dostupné priamo u autorky: serdahelyova.monika@gmail.com


UVÍTANIE ROMÁNU RUDA OVEČKU Románu D & J života. Ďakujem, Rudo Oveča


Uvedenie románu Ruda Ovečku Príbeh D & J do života. 21. decembra 2023, Mestský úrad Šaštín-Stráže

21. 12. 2023 sme na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach privítali v živote voľné pokračovanie románu Ruda Ovečku Príbeh J & J, a to Príbeh D&J. Okrem autorovho tu zaznel aj príhovor primátora Ing. Radovana Prsteka. Autorove básne predniesla Pani Poézia - ako tu volajú pani Elenku Ovečkovú. Treba povedať, že nielen román, ale aj básne venované manželke, dcére, vnučke, mestu Šaštín-Stráže a aj mne, jeho vydavateľke mali premiéru. O týchto básňach nikto nevedel, iba autor a pani recitátorka, preto vzbudili prekvapenie i emócie. Rudovi Ovečkovi za krásnu báseň veľmi ďakujeme, to je presne to, prečo sa oplatí robiť túto prácu, ktorá je zväčša náročná a mravčia. Primátor i autor priblížili aj témy a naznačili obsah oboch románov. Krásna akcia bola ukončená malou recepciou. Oba romány sú dostupné u autora: szssastin@gmail.com za 25,- eur spolu a po 13,- eur jednotlivo + poštovné aj v kníhkupectvách.


V regionálnych novinách vyšiel článok o senických autoroch a recenzia knihy R. Ovečku: Príbeh J+J

V Senici a blízkom okolí sa prejavili literárne talenty (autor: E. Čulenová), Záhorák, nov. 2023

Príbeh lásky študenta senického gymnázia (autor: H. Kubišová), Naša Senica, nov. 2023Na Gymnáziu L. Novomeského v Senici bol uvedený do života román Ruda Ovečku Príbeh J+J

16.11. 2023 bol oficiálne uvedený ľúbostný román Ruda Ovečku Príbeh J+J do života. Stalo sa to presne tam, kde tento príbeh pred štyridsiatimi rokmi vznikol. Rozpráva o láske dvoch mladých ľudí, ktorí sa stretli na tomto gymnáziu a prechádzajú rôznymi ťažkými životnými peripetiami. Autor tu sprítomňuje aj prostredie Senice a blízkeho okolia, študentského života, pričom je všetko opradené melanchóliou a silnými emóciami.

Prítomných privítala a uviedla pani riaditeľka Dr. Iveta Petrovičová, krstili sme spolu s vnučkou autora pieskom a vodou zo šaštínskej Gazárky.

Ďakujeme za krásnu akciu!


Uvítanie prvého románu Ruda Ovečku PRÍBEH J & J do života na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach, 12. 10. 2023

 Melancholický príbeh lásky dvoch mladých ľudí z reálneho života autor napísal už pred štyridsiatimi rokmi. Ležal však zabudnutý v zásuvke a v posledných dňoch sme ho privítali na svete najprv vo forme pretavenej z počítača do hmatateľnej, voňavej knihy, 12. 10. 2023 aj úctivo a s rešpektom na oficiálnej prezentácii. Okrem autora tu vystúpil primátor Šaštína-Stráží Ing. Radovan Prstek, prednosta MsÚ Ing. Jozef Pavlík, zástupcovia farnosti Šaštín-Stráže, zástupkyňa pána autora - riaditeľa Špeciálnej základnej školy v Šaštíne-Strážach Mgr. Silvia Macová, rodina autora a mnoho hostí. Recitačne akciu obohatila Elena Ovečková.Krásna a dôstojná akcia organizovaná autorom a Mestom Šaštín-Stráže bola skutočným ocenením regionálneho autora, jeho diela a práce.Román je dostupný u autora: szssastin@gmail.com, ale nájdete ju aj vo svojich kníhkupectvách.Oficiálny krst sa uskutoční 16.11.2023 na Gymnáziu Senica, kde príbeh vznikol.Treba pripomenúť, že v týchto dňoch dokončujeme aj práce na Ovečkovej druhej knihe - pokračovaní príbehu, PRÍBEH D & J, ktorú však napísal už v súčasnosti, no dej sa odohráva koncom osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vyjde v decembri 2023.Oba príbehy sú nadčasové, môžu kopírovať životné skúsenosti bežných ľudí, nejednému čitateľovi pri ich čítaní vypadne slza z oka.Vydanie knihy podporil Literárny fond, Mesto Šaštín-Stráže a Slovenský rybársky zväz Šaštín-Stráže.


Prezentácia vydavateľstva Signis v Literárno-hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 27. 10. 2023

Ďakujeme veľmi pekne ŠVK v Banskej Bystrici za možnosť a príležitosť predstaviť našich autorov, ich diela, ale aj účastníkom za možnosť  porozprávať o zákulisí výroby a vydania našich kníh, dotkli sme sa aj problémov samotného technického vzniku knihy aj distribúcie. Na výstavku sme kvôli obmedzeným možnostiam priniesli len najmä najnovšie tituly. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prišli!


Uvítanie knihy Anny Jónásovej a kol. Sila tlačeného slova. Peter Bornemisza. 450. výročie do života. Sereď, Bastilón kaštieľa, 22. 9. 2023

Dielo editorky a autorky PhDr. Anny Jónásovej, bibliografky, historičky a kultúrnej činovníčky, SILA TLAČENÉHO SLOVA. PETER BORNEMISZA, 450 VÝROČIE. pojednáva o Bornemiszovovej (kníh)tlačiarni, ktorá bola jednou z prvých tlačiarní na území Slovenska (16. st., Šintava). Editorka a autorka urobila nesmierne záslužnú prácu zložením doteraz často nepublikovaných alebo neznámych informácií o tomto uhorskom/ šintavskom tlačiarovi (zomrel v Rohožníku) zo 16. st. Dielo je činom viacerých autorov - aj tých pôvodných (Bornemisza, ...) - ktoré editorka skompletizovala tak, že nám kniha podáva ucelený životný príbeh a výsledky jedného z prvých tlačiarov na Slovensku. V knihe nájdeme časti zo životopisu P. Bornemiszu od Tibora Schuleka i texty z vlastnej biografie samotného Bornemiszu, a to: O čertovských, telesných, svetských a smrteľných pokušeniach a Moje skúsenosti s diablom. Odbornými kapitolami prispeli okrem autorky aj Gábor Klaniczay, Judit V. Ecsedy a Ján Čaplovič (s uvedením pôvodných zdrojov). Úvodnú originálnu Bornemiszovu báseň Cantio optima prebásnil do slovakizovanej češtiny Zoran Ardamica. O preklady úvodov do maďarčiny, nemčiny a angličtiny sa postarali Judita Kontárová, Jana Miškovská a Peter Fialek. Výtvarný návrh obálky urobil Jozef Pobočík ml., jazykovú redakciu Heda Kubišová a grafiku knihy Eva Čulenová.

"Zborník SILA TLAČENÉHO SLOVA o humanistovi, kazateľovi, spisovateľovi a tlačiarovi Petrovi Bornemiszovi (1535 - 1584), ktorý pôsobil pred 450 rokmi na Šintavskom hrade (na thurzovskom panstve), je určený práve Vám.Tu vytlačil monumentálne dielo - Postily. Je to 5 zv. kázní, aj Ördögi kísírtetek (Diabolské pokušenia) - smelé dielo, ktoré mu zlomilo krk. Ich obsah pobúril vtedajších mocných, dotkol sa majestátu Rudolfa II.. Knihu mu prikázali zaprieť . Zaprel a podpísal. No keď mu prikázali, aby popretie svojej knihy aj vytlačil, vzoprel sa a ako Galileo Galilei trval na svojich myšlienkach. Po šiestich rokoch vernej služby ho vyhnali zo Šintavy na Plavecký hrad a svoj hektický život dožil v Rohožníku (1584). Zborník, ktorý vyšiel v slovenskom jazyku (so slovenským, maďarským, nemeckým a anglickým úvodom) a čiernobielymi obrázkami titulných listov jeho kníh na 152 stranách podáva prehľad jeho života a hodnotiace state jeho diela." (A. Jónásová)

Vydanie knihy finančne podporil Fond na podporu umenia a Trnavský samosprávny kraj.

Knihu si možno objednať na : oz.jonasova@gmail.com

Cena je: 13,.- Eur ; poštovné 2,20.

Platba možná elekktronicky aj na dobierku.


Uvedenie knihy Cestami Ázie až za severný pól od Jozefa Weisa do života

Vo štvrtok 7. septembra 2023 sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene konalo uvedenie cestopisu Cestami Ázie až za severný pól od zvolenského autora, výtvarníka a filmára Jozefa Weisa.

Podujatie s bohatou účasťou ako prezentujúcich, tak aj divákov a čitateľov, bolo uvedené besedou s autorom o cestovaní, ktorú moderoval Miroslav Matejko. V rozhovore bola pozornosť venovaná niektorým navštíveným miestam opisovaným v knihe – Izrael, Čína, Špicbergy. Jednotlivé lokality priblížili aj hostia, ktorých si na pomoc prizval autor knihy. Tí opísali svoje zážitky z cestovania, prítomných informovali aj o zvykoch, tradíciách i situácii v danej krajine. Súčasťou besedy boli i krátke filmy, ktoré autor sám vytvoril počas svojich ciest, a ktoré prítomným ukazovali život, pamätihodnosti a prírodné špecifiká Číny, Indie a Špicbergov.

Rozsiahly súbor cestopisov J. Weisa Cestami Ázie až za severný pól obsahuje deväť kapitol, v ktorých postupne približuje svoje zážitky z ciest i život v Izraeli, Číne, Indii, na Sibíri, v Mongolsku, v Mexiku, na Islande, v Pobaltí a na Špicbergoch. Nejde však o "denníkové" záznamy z ciest, čitateľ sa veľa dozvie o týchto krajinách a ich špecifikách. Publikácia je doplnená autorovými vlastnými početnými ilustráciami.

Knihu vítala do života spolu s autorom a moderátorom vydavateľka Eva Čulenová, ktorá cestopis pokrstila kockami ľadu symbolizujúcimi krajiny severného pólu. Po tomto slávnostnom akte nasledovala autogramiáda a občerstvenie.

Akciu zorganizovala Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene v spolupráci s autorom, čím im ďakujeme.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli podporiť toto podujatie.

Barbora Gazdíková


Knižné veľtrhy 2023

Na významné knižné veľtrhy London Book fair 2023 (18. -20. apríla) a Svět knihy v Prahe (11. - 14. 5.2023) sme vybrali a poslali tieto naše knihy: Anna Jónásová: Povesti z horného konca Brvnišťa, Miroslav Búran: Ťažký život na dzedzine, Tomáš Winkler: Čas pred nesmrteľnosťou, Jozef Tatár: Slabikovanie duše, Jozef Weis: Most do srdca, Maja Jackobs Jakúbeková: Erised, Eva Čulenová: Verbálna manipulácia.

Držíme im palce a dúfame, že naše vydavateľstvo budú dobre reprezentovať.


Foto: Matej Skalnický
Foto: Matej Skalnický

Lavička slávy pre autorku PhDr. Annu Jónásovú v Galante

Renomovaná autorka, dlhoročná bibliografka PhDr. Anna Jónásová bola po predchádzajúcich cenách od Mesta Galanta a Trnavského samosprávneho kraja za svoje zásluhy o rozvoj kultúry ocenená aj o.z. Templars získala dňa 22.10.2022 v Galante svoju "Lavičku slávy", na ktorej si môžete prečítať o osobnosti a pokochať sa okolím. Tento projekt podporil aj Trnavský samosprávny kraj. Lavičky už inštalovali nežijúcim osobnostiam, prvým bol Karol Duchoň.
Na kovovej platničke lavičky bude autorkino motto: "Kniha je médium, ktoré oslovuje hlavu aj dušu..."
Pani PhDr. Anna Jónásová je renomovaná autorka zaoberajúca sa históriou Galanty a okolia, najmä s ohľadom na miestnu šľachtu. Takmer 30 rokov pôsobila ako bibliografka v Galantskej knižnici. Spracovala nielen dejiny rodu Esterházyovcov, no podieľala sa aj na tvorbe monografie o Galante. Ďalej spracovala dejiny kníhtlačiarstva v Galante a okolí (napr. monografia Samuel Neufeld. galantská tlačiareň), orientuje sa aj na jednotlivé osobnosti tejto lokality (napr. Theone: Mária Terézia Artnerová). Pravidelne prednáša na rôznych kultúrnych akciách o kultúre a histórii Galanty a okolia. Okrem histórie sa venuje aj písaniu poézie, prózy a detskej literatúry. My sme mali česť vydať jej mimoriadne hodnotné dielo Ženy rodu Esterházyovcov II, dve detské knihy o Dorotke a záslužné a faktograficky aj umelecky prepracované dielo Povesti z Horného konca Brvnišťa.
AUTORKE SRDEČNE GRATULUJEME K TOMUTO VÝZNAMNÉMU OCENENIU!
(Náš rozhovor s pani autorkou z roku 2020 o jej tvorbe si môžete prečítať na našej stránke: https://www.signis.sk/l/phdr-anna-jonasova/)


Medaila primátora Mesta Banská Bystrica pre doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD.

Šéfredaktor Orla tatranského a riaditeľ Literárneho ústavu Matica Slovenská doc. PaedDr. JÚLIUS LOMENČÍK, PhD., s ktorým spolupracujeme na tvorbe Orla tatranského a iných publikácií, získal 16.6.2022 na slávnostnom odovzdávaní cien Mesta Banská Bystrica Cenu primátora Mesta Banská Bystrica za prínos v oblasti kultúrno-spoločenského rozvoja mesta, pričom sa zapísal aj do Pamätnej knihy Mesta Banská Bystrica. Cenu mu osobne odovzdal primátor Mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko.

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., je zároveň členom Spolku slovenských spisovateľov.

Za Spolok slovenských spisovateľov mu prišla zagratulovať predsedníčka Banskobystrickej odbočky Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Jana Borguľová.

Primátor odovzdával okrem tejto ceny aj Čestné občianstvo Mesta Banská Bystrica a Cenu mesta.

Podujatím sprevádzali moderátor Ľubomír Bajaník, študenti banskobystrického konzervatória a speváčka Katarína Koščová.

SRDEČNE GRATULUJEME!


Prezentácia knihy Jozefa Weisa MOST DO SRDCA

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa dňa 8. 6. 2022 uskutočnil krst básnickej zbierky Most do srdca od spisovateľa, výtvarníka, cestovateľa Jozefa Weisa.

Napriek tomu, že je básnická zbierka na svete už určitú dobu ešte nebol čas na jej krst. Všetko stopol koronavírus, a preto sme sa na tomto slávnostnom akte stretli neskôr, no v peknom počasí a príjemnom prostredí vynovenej čitárne.

Na krste knihy panovala príjemná a komorná atmosféra. Úvodnú časť krstu tvoril, už tradične, rozhovor so samotným autorom, ktorý viedol pán Matejko. Reč prišla na rôzne témy aj mimo básnickej zbierky. Najväčšiu časť rozhovoru tvorili spomienky a zážitky autora na cestovanie a život za hranicami Slovenska, pretože veľkú časť jeho tvorby tvoria cestopisy. Ohľadom básnickej zbierky sme sa dozvedeli, že názov knihy Most do srdca bol zvolený preto, že mosty majú za úlohu spájať ľudí, a to aj poézia. Rozhovor o básnickej zbierke dotvárala Katarína Čardášová, ktorá pomedzi rozhovor recitovala konkrétne básne z básnickej zbierky. Na krste bolo aj hudobné prekvapenie, o ktoré sa postaral Peter Páleš. Podujatie sme zavŕšili autogramiádou a voľnou diskusiou. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným za príjemne strávené chvíle. Veríme, že sa opäť uvidíme na krste ďalšej novej knihy od Jozefa Weisa, ktorá sa už pripravuje! (B.G.)


Výstava našej kolegyne Ivany Vargončíkovej. Senica, 30.4.2022 - 25.5.2022

Naša kolegynka Ivana Vargončíková má v týchto dňoch výstavu. Vystavuje nielen svoje obrazy, ale aj ilustrácie ku knihám, ktoré ilustrovala. Ak sa budete nachádzať v Senici, príďte sa pozrieť do ZUŠ v centre mesta. Výstava potrvá do 25.5.2022. Začala sa 30.4.2022. Na výstave uvidíte aj diela jej kolegov-výtvarníkov, ktorých diela sú úprimné, osobné a jedinečné. Osobitne ďakuje - a my spolu s ňou - pánovi profesorovi Štefanovi Orthovi, ktorý jej pomáha rozvíjať tvorbu a vedie ju a často posúva do nových techník a tém.

VEĽKÁ GRATULÁCIA! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!


PRÉMIA CENY M. RÚFUSA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV PRE MAJU JACKOBS JAKÚBEKOVÚ!

Autorka Maja Jackobs Jakúbeková získala za svoju zbierku #Vykrivenie uż druhú cenu, Prémiu Spolku slovenských spisovateľov v rámci Ceny M. Rúfusa.

Je to v poradí už druhé prestížne a veľmi hodnotné celoslovenské ocenenie, čo svedčí o výnimočnej kvalite tejto básnickej zbierky i autorky. A my ešte pripomenieme, že jej druhá zbierka #Erised, ktorá vyšla v novembri tohto roku, je hádam ešte lepšia:-))) ale posúdiť môžete aj sami, keď si ju objednáte.

GRATULUJEME!

PRÉMIA IVANA KRASKU PRE MAJU JACKOBS JAKÚBEKOVÚ!

Autorka Maja Jackobs Jakúbeková získala za svoju básnickú zbierku #Vykrivenie prestížnu Prémiu Literárneho fondu Ivana Krasku. To dokazuje jej kvality ako autorky a zároveň aj kvality tejto knihy. GRATULUJEME!

PREZENTÁCIA KNIHY ANNY JÓNÁSOVEJ POVESTI Z HORNÉHO KONCA BRVNIŠŤA

22.8.2021, Galanta-Javorinka

22. augusta sa v Galante - v mestskej časti JAVORINKA uskutočnila krásna akcia: prezentácia knihy autorky Anny Jónásovej POVESTI Z HORNÉHO KONCA BRVNIŠŤA. Autorka túto knihu povestí venovala aj Javorinčanom, ktorí sú 4. generáciou potomkov skupiny obyvateľstva Brvnišťa, ktorá presne pres 100 rokmi odišla za lepším životom do Galanty, v tých časoch menej osídlenej. Tieto povesti sú však súčasťou aj ich duchovného a kultúrneho dedičstva. Akciu emotívne a pôvabne ako vždy moderovala pani Ľudmila Horváthová. Prítomný bol aj výtvarník, rezbár a hudobník JOZEF POBOČÍK ml., ktorý knihu Povesti z horného konca Brvnišťa prekrásne ilustroval, rovnako aj ako dve detské knižky Anna Jónásová o Dorotke. Podujatie hudobne sprevádzal autorkin brat, rezbár, výrobca nádherných slovenských fujár a rífových píšťaliek a umelec, JOZEF POBOČÍK st., ktorý nádherne zaspieval a na fujare, rífovej píšťalke a drumbli zahral považské ľudové piesne. O Jozefovi Pobočíkovi st. a výrobe rífových píšťaliek natočila RTVS viacero dokumentov. Obecenstvo i autorka spievali s ním. Bol to krásny, nezabudnuteľný zážitok. S príhovorom vystúpila pani autorka Dr. Anna Jónásová, poslanec galantského mestského zastupiteľstva pán Milan Zeleňák a Eva Čulenová ako vydavateľka. Atmosféra bola nádherná, uvoľnená a veľmi príjemná; bola plná milých a krásnych ľudí.

Veľmi sa tešíme, že naše knihy sú hodnotné, kvalitné a ľudia majú radi ich aj našich autorov, ktorých diela istotne obohatia slovenskú národnú kultúru. A to je naším cieľom ako vydavateľstva. Preto sme za takýchto skvelých autorov skutočne vďační. Kniha POVESTI Z HORNÉHO KONCA BRVNIŠŤA a obe detské knihy o Dorotke, ako aj posledné kusy diela ŽENY RODU ESTERHÁZYOVCOV sú dostupné u autorky: oz.jonasova@gmail.com alebo aj u nás (e-mailom, telefonicky, cez Messenger). Bližšie sa môžete pozrieť v položke Vydané publikácie.

Tu sú videá:

1. Jozef Pobočík st. z Brvnišťa hrá na vlastnoručne vyrobenej rífovej píšťalke:

https://youtu.be/1Feqj0M07tI

2. Jozef Pobočík st. z Brvnišťa spieva brvnišťské ľudové piesne:

https://youtu.be/3bB0ctd1H4M

3. Dr. Anna Jónásová - autogramiáda jej knihy Povesti z horného konca Brvnišťa. Galanta-Javorinka, 22.8.2021:

https://youtu.be/x8jbaKcdL6A

KRST BÁSNICKEJ ZBIERKY #VYKRIVENIE OD AUTORKY MAJI JACKOBS JAKÚBEKOVEJ

21.8.2021, Trenčín

21.8. sa v Trenčíne uskutočnila krásna a veľmi kultivovaná akcia privítania knihy Maji Jackobs Jakúbekovej #Vykrivenie do života. Túto príjemnú a podnetnú akciu moderovala Patrícia Gabrišová, ktorá spolu s autorkou predstavili knihu vo forme rozhovoru a na základe neho sa rozvinula aj diskusia. Krstnými otcami boli Ján Tazberík a Erik Ondrejička. Krstilo sa Literárnym týždenníkom, ktorému autorka vzdala týmto hold i poďakovanie, lebo to bol práve Literárny týždenník, ktorý ako prvý uverejnil recenziu jej knihy.

Podujatie hudobne bravúrne sprevádzal Erich Vladár.

Na krste sa zúčastnilo veľa príjemných ľudí, čím akcii dali punc dôstojnosti a umeleckosti.

Veríme, že jej nová kniha #Erised, o ktorej tiež bola na krste reč, príde na svet čo nevidieť. Určite vás budeme o jej príprave a publikovaní informovať.

Tu je video:

Krst básnickej zbierky Maji Jackobs Jakúbekovej #Vykrivenie

https://www.youtube.com/watch?v=er7qVDV8HBIMatica slovenská prichádza do virtuálneho priestoru s novou elektronickou platformou časopisu, ktorý máme česť graficky vyrábať, venovaného svetu slovanských matíc a inštitúcií a Slovákov žijúcich v zahraničí s príznačným názvom Slovanský obzor. Slovanský obzor je aktuálne dostupný ako elektronické periodikum na webovej stránke

https://matica.sk/slovansky-obzor/

Medzinárodný dosah Slovanskému obzoru zabezpečujú jeho tri jazykové mutácie - anglická, ruská a slovenská.

UVÍTANIE knihy POVESTI Z HORNÉHO KONCA BRVNIŠŤA od Anny Jónásovej a ilustrátora, maliara Jozefa Pobočíka ml. do života

V sobotu 12. 6. bola pokrstená kniha Dr. Anny Jónásovej POVESTI Z HORNÉHO KONCA BRVNIŠŤA, ktorú sme mali česť vydať. Krst prebehol priamo v obci Brvnište za prítomnosti pani starostky, muzikantov-folkloristov, sprevádzajúcich podujatie, medzi ktorými nechýbal ani autorkin brat, rezbár a hudobník Jozef Pobočík st., i početných hostí Ilustrátor, maliar Jozef Pobočík ml. tu zároveň prezentoval obrazy k tejto knihe. Pozrite sa na túto krásnu akciu v galérii článku:

https://mypovazska.sme.sk/c/22681990/galeria-krstili-knihu-povesti-z-obce-brvniste.html

Autorka knihu napísala na základe povestí, ktoré rozprávala jej mama Albína Pobočíková autorkiným deťom. Pochádzali z Brvnišťa, a preto túto lokalitu obe veľmi dobre poznali. Základné črty povestí si zapisovala do písanky a neskôr ich literárne spracovala.


Veľmi zaujímavý rozhovor s našou autorkou MAJOU JACKOBS JAKÚBEKOVOU, ktorý realizovala PATRÍCIA GABRIŠOVÁ, o literatúre, filozofii, písaní diel i o tom, že "všetky cesty vedú do apoziopézy". Nech sa páči.
Spolu s Maticou slovenskou máme tú česť graficky pripravovať nový časopis SLOVENSKÝ OBZOR. Informačný časopis Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie. Bude to zaujímavý štvrťročník o kultúrnom dianí v krajinách slovanského sveta. Budeme Vás o ňom bližšie informovať po vyjdení prvého čísla.

OZNAM O PRESŤAHOVANÍ KANCELÁRIE VYDAVATEĽSTVA

Oznamujeme, že od 20.9.2020 sa kancelária vydavateľstva presťahovala na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 51, kancelária J07, Banská Bystrica

Nájdete nás tam denne medzi 8.30 a 13.00.

Okrem týchto hodín sme však dostupní počas pracovných dní aj na našom telefónnom čísle a mailovej adrese. Tieto kontakty nájdete v položke Kontakty alebo aj v dolnej časti tejto webovej stránky.

Ďakujeme.