OZNAMY A AKCIE 

V SLOVENSKÝCH POHĽADOCH č. 3 - 4/ 2021 vyšla recenzia Evy Čulenovej na knihu: Anna Jónásová: Ženy rodu Esterházyovcov, II. zväzok. Zaujímavá recenzia opisuje a hodnotí publikáciu A. Jónásovej založenú na autorkinom vlastnom výskume i na výskume jej kolegov. Predmetom ich výskumu bolo 10 žien zo slávneho galantského rodu Esterházyovcov.

Výbornú knihu sme mali česť graficky pripraviť a  podieľať sa na jej vydaní. Posledné kusy sú stále k dispozícii na adrese: oz.jonasova@gmail.com

Vyšlo nové číslo Slovenských národných novín a v ňom jeho literárna príloha, OROL TATRANSKÝ, č. 4/ 2021, ktorú máme česť graficky vyrábať ❗ 😍📖 Čo sa v najnovšom Orlovi dočítate?

- Zamyslenie Marcela Páleša nad knihami a stretnutiami mladých, básne Barbory Langovej,

- rozhovor redaktorky Daniely Lysej s mladou autorkou Miroslavou Košťálovou o literatúre a živote, nájdete aj ukážku z jej poetickej tvorby,

- predstavenie mladého, no predčasne zosnulého výtvarníka Janka Nováka,

- článok Zuzany Bukovenovej o vzdelanej kultúrnej činovníčke Hane Gregorovej

- kapitolu z najnovšej tvorby Gorana Lenča s názvom Ako sa (ne)stať spisovateľom,

- v rubrike Mladí vo večnosti Vás Peter Cabadaj prevedie krátkym, no bohatým životom talentovaného spisovateľa Václava Pankovčína a

-Tatiana Piliarová Vám predstavuje novú knihu mladej autorky Niny Prostušovej s názvom Mira 😍📖👍

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík; šéfredaktor SNN: Maroš Smolec

Nepremeškajte príležitosť, Slovenské národné noviny s moderným Orlom tatranským je už v stánkoch! 😍🍀🌹🌷

V Literárnom týždenníku č. 9 - 10/ 2021 vyšla recenzia Evy Čulenovej na básnickú zbierku Maji Jackobs Jakúbekovej #Vykrivenie
(fotokoláž na obálke: Miro Trimay. Ilustrácie: Ivana Vargončíková). 

Recenzia poskytuje okrem podrobných informácií o básňach najmä hodnotenie ich umeleckého spracovania, prínos do modernej slovenskej poézie a autorkinho štýlu vnímania a spracúvania reality.

https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-tyzdennik-9-10-2020/

Spolu s Maticou slovenskou máme tú česť graficky pripravovať nový časopis SLOVENSKÝ OBZOR. Informačný časopis Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie. Bude to zaujímavý štvrťročník o kultúrnom dianí v krajinách slovanského sveta. Budeme Vás o ňom bližšie informovať po vyjdení prvého čísla.

OROL TATRANSKÝ U NÁS

Máme česť spolupracovať s Maticou slovenskou na tvorbe literárnej prílohy Slovenských národných novín OROL TATRANSKÝ:-))

Orol tatranský č. 3/ 2021, ktorý máme česť graficky vyrábať, je spolu so Slovenskými národnými novinami už na svete! Čo v ňom nájdete? Zamyslenie od Marcela Páleša, básne Anky Slatinskej, môj rozhovor s Danou Križanovou o jej knihe Štekajúce psy za plotom i ukážku z nej; ďalej tu predstavujeme výtvarníka Bedricha Hoffstadtera. Zuzana Bukovenová predstavuje divadelnú "mamu" Hanu Meličkovú a Patrícia Molnárová sa zamýšľa nad jazykom obdobia socializmu. Peter Cabadaj predstavuje vo svojej rubrike Mladí vo večnosti talentovaného básnika Paľa Olivu a Silvia Zeumerová Vám ponúka tipy na zaujímavú knižku. Martin Kubuš tu publikuje podnetnú recenziu na básnickú zbierku Maja Jackobs Jakúbeková #Vykrivenie.Zaujímavé čítanie na večer alebo na víkend; odporúčame!
V stránkoch tieto noviny nájdete už teraz!

Šéfredaktor Orla tatranského: Július Lomenčík

Šéfredaktor Slovenských národných novín: Maroš Smolec

NAJNOVŠIE PUBLIKÁCIE Z NAŠEJ PRODUKCIE: (bližšie v položke Vydané publikácie)

Zuzana Jediná: Za viečkami kyborga. Kultúrne konštruovanie subjektu v slovenskej experimentálnej poézii.

Výskumníčka, pedagogička napísala na základe vlastného výskumu v rámci projektu VEGA (ved. prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.) veľmi zaujímavú vedeckú monografiu o modernej slovenskej poézii, ponúka tu úplne nové pohľady na ňu. Monografia určite zaujme nielen vedcov, ale aj širokú verejnosť zaujímajúcu sa o smerovanie kvalitnej slovenskej poézie.

Zatiaľ nepredajná; dostupná na UMB v Banskej Bystrici.

Jolana Darulová - Katarína Koštialová - Zdena Krišková: Vidiek moderný, súčasný a tradičný. Dedina roka: Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov.
Etnologičky - výskumníčky z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici realizovali zaujímavý výskum menovaných slovenských obcí, ktoré získali titul Dedina roka za zásluhy v rozvoji dediny, vzťahov s obyvateľmi, ale aj za zachovávanie a rozvoj vlastnej tradičnej kultúry.
Zatiaľ nepredajná; dostupná na UMB v Banskej Bystrici.


Martin Kubuš: Dvadsaťdva dier v rodnej zemi. Ilustrácie: Ivana Vargončíková (román o výstavbe trate SNP medzi B. Bystricou a Hornou Štubňou) - úplne nová kniha, ktorá vychádza prvý decembrový týždeň!

Objednať si môžete u nás mailom/ telefonicky/ cez FB https://www.facebook.com/signis.vydavatelstvo.35/


Ján Hudanič: VIETNAM. Vojakove spomienky. Fotografie: Ján Hudanič (kniha spomienok vojaka armády USA na vietnamskú vojnu spolu so 116 fotografiami života vo Vietname počas tejto vojny) - úplne nová kniha; vyjde v polovici decembra!

Objednať si môžete u nás mailom/ telefonicky/ cez FB https://www.facebook.com/signis.vydavatelstvo.35/


Maja Jackobs Jakúbeková: #Vykrivenie. Fotokoláž na obálke: Miro Trimay. Ilustrácie: Ivana Vargončíková (veľmi kvalitná básnická zbierka o vykriveniach súčasného sveta a človeka)

Objednať si môžete u nás mailom/ telefonicky/ cez FB https://www.facebook.com/signis.vydavatelstvo.35/alebo priamo u autorky:

https://nonameron.wordpress.com/vykrivenie-predpredaj/?fbclid=IwAR0BEbFNa4ECv9qHycPrIO-eLQZ9kRYFlHaiSyvkx6Z8hpje_3EKVRyjoOE

Prečítajte si v Bystricovinách zo 14.12.2020 článok od Jany Borguľovej o knihe V. Kubša Vieš, čo je fado? (O koncoch jedného kantora):-))

V čitateľskej súťaži Spolku slovenských spisovateľov naplno bodoval Bystričan Vladimír Kubš (bystricoviny.sk)


OZNAM O PRESŤAHOVANÍ KANCELÁRIE VYDAVATEĽSTVA

Oznamujeme, že od 20.9.2020 sa kancelária vydavateľstva presťahovala na adresu: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 51, kancelária J07, Banská Bystrica

Nájdete nás tam denne medzi 8.30 a 13.00.

Okrem týchto hodín sme však dostupní počas pracovných dní aj na našom telefónnom čísle a mailovej adrese. Tieto kontakty nájdete v položke Kontakty alebo aj v dolnej časti tejto webovej stránky.

Ďakujeme.

Ľubomír Schramek: Nežné príbehy


Dolný Kubín : Homo erectus 2020.

Do pozornosti dávame novú knihu oravského rodáka, spisovateľa, publicistu a novinára Ľubomíra Schrameka Nežné príbehy. Skutočné, literárne spracované príbehy obyčajných ľudí z čias socializmu po jeho smrti zozbierali, graficky spracovali a vydali členovia dolnokubínskeho Obč. združenia Homo erectus.

My sme knihe robili jazykové korektúry.

Ide o zábavné, vtipné, no niekedy aj trpko-smutné príbehy ľudí z čias socializmu, ktoré autor postupne uverejňoval v regionálnych, ale aj celoštátnych novinách (najmä v Bielej Orave alebo Orave). Odkrývajú možno už aj zabudnutú atmosféru komunistického režimu a spôsb života ľudí v ňom.

Ak máte o knihu záujem, dostupná je tu: lukac.juraj@orava.sk


Stojí  7,- eur + poštovné