Maja Jackobs Jakúbeková: # Erised

22.11.2021

Maja Jackobs Jakúbeková za svoj debut #Vykrivenie získala prémiu v súťaži Cena Ivana Kraska a prémiu Spolku slovenských spisovateľov v Cene M. Rúfusa. Jej druhá básnická zbierka #Erised predstavuje v kontexte súčasnej slovenskej poézie nevšednú, imaginatívnu poetiku. Kniha je rozdelená do siedmich tematických celkov, ktoré spája motív zrkadlenia našich vnútorných túžob. Námetom zrkadlenia sa stalo Zrkadlo z Erisedu zo ságy Harryho Pottera od J. K. Rowlingovej. Osobitý lyrický subjekt sa vymedzuje voči javom okolitého sveta, vychádzajúc z empiricky spracovanej skutočnosti. Autorkin štýl je charakteristický využitím induktívnej metódy a vysokej miery reflexívnosti.

Prenikavý ponor do vnútra človeka a dôsledná práca s jazykom sú výrazom nesmierne senzibilného uchopenia reality, pomocou ktorého autorka neustále pobáda k hľadaniu vlastnej ontologickej podstaty.

Patrícia Gabrišová

Ilustrácie v knihe: Peter Takáč

Cena u autorky tu: 9, - eur + poštovné; tu:

https://nonameron.wordpress.com/2021/10/24/erised-predaj/?fbclid=IwAR0qhfnaWtZPnnq8l-RWJdBBj7v1s4TL2sc6YnICDt2eAL71UZqmLBxuVpM