Výstavy - panelové, roll upové

28.08.2023

Prezentačné roll upy Hanko kai karate klubu Senica

200 x 85 cm

Grafika a tlač: Signis, vydavateľstvo


Putovná výstava Matice slovenskej: Matica slovenská - 160 rokov. Najstaršia kultúrna ustanovizeň Slovákov

7.6.2023 sa v rámci celoslovenského literárneho festivalu Slovesná jar v sídelnej budove Matice slovenskej uskutočnila premiéra putovnej výstavy Matice slovenskej k jej 160. výročiu založenia, ktorá bola aj súčasťou osláv 160. výročia vzniku Matice slovenskej a prebiehajúceho V. Kongresu slovanských matíc a inštitúcií - 3. - 6. augusta 2023.

Autor výstavy: doc. PhDr. Pavol Parenička, CSc., manažér výstavy: PhDr. Pavol Madura, obrazový materiál: PhDr. Pavol Madura; odborná garancia: JUDr. Marián Gešper (predseda MS), doc. PaedDr. Július Lomenčík (riaditeľ Literárneho ústavu MS)

Grafika a tlač: Signis, vydavateľstvo


Putovná výstava Matice slovenskej: Odkaz štúrovskej generácie, 2022

7.6.2022 sa v Martine v sídelnej budove Matice slovenskej  uskutočnila akcia organizovaná Maticou slovenskou Štúrovci v súradniciach národných dejín. Jej súčasťou bola aj premiéra výstavy Odkaz štúrovcov pozostávajúca z 13 roll upov a katalógu, ktoré sme mali česť graficky vyrábať my, pričom roll upy sme aj tlačili. Ďakujeme Matici slovenskej za krásnu spoluprácu! Výstava je putovná a po jej zotrvaní v budove Matice slovenskej sa bude celé leto nachádzať na Trenčianskom hrade, následne pôjde do Bratislavy a bude putovať po celom Slovensku.

Autor výstavy: doc. PhDr. Pavol Parenička, CSc.; manažér výstavy: PhDr. Pavol Madura; obrazový materiál: PhDr. Pavol Madura, Helena Belláková; o dborná garancia: JUDr. Marián Gešper (predseda MS), doc. PaedDr. Július Lomenčík (riaditeľ Literárneho ústavu MS)

Grafika a tlač: Signis, vydavateľstvo