80 rokov Neografie. Vyd. Matica slovenská, 2023

25.12.2023

https://books.google.sk/books?id=jFLnEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Matica slovenská: Pavol Madura, Pavol Parenička, Stanislav Muntág, Zdenko Tkáč. Matica slovenská, 3. 12. 2023 - 44 strán. Osemdesiatročné účinkovanie martinského Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku (KÚS) v rokoch 1869 až 1949 nebolo späté len s raným kapitalistickým podnikaním, slovenskou kultúrou a literatúrou, ale predstavovalo aj integrálnu súčasť národného hnutia, vytváralo základné kamene kultúrneho i duchovného dedičstva slovenského národa. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa vo vedení slovenského národného hnutia objavila požiadavka na vybudovanie politického centra, v ktorom by sa konštituovali viaceré celonárodné kultúrne inštitúcie. Tieto ciele reflektoval program Memoranda národa slovenského z júna 1861. Ciele Memoranda uvádzal do života memorandový Stály národný výbor (známy aj pod názvom Stará škola slovenská). Na jeho čele stál Ján Francisci a ďalšie osobnosti pochádzajúce predovšetkým zo štúrovskej generácie. Štúrovci sa spoločne s národne uvedomelými predstaviteľmi katolíckeho tábora v auguste 1863 zaslúžili o založenie Matice slovenskej so sídlom v Turčianskom Svätom Martine. V tomto mestečku vznikol roku 1869 aj spolok slovenských žien Živena a združenie ochotníkov Slovenský spevokol. V tejto synergickej konštelácii vzniká ešte v marci 1869 aj KÚS ako účastinárska (akciová) spoločnosť.

Grafika: Eva Čulenová, Signis