Alexander SCHOLZ

15.04.2024
Medzi dôležité pôsobiská na životnej púti Alexandra Scholza patrí mesto Bratislava, kde vyštudoval Strojnícku fakultu STU. Trvalým bydliskom je Banská Bystrica, aj keď už niekoľko rokov pracovne pôsobí v Prahe. Vo svojich literárnych začiatkoch sa prezentoval publikovaním poviedok v časopisoch Smena, Teleplus a Partonyma. Jeho literárne pásma boli tiež uverejnené v zábavných reláciách Slovenského rozhlasu. V celoslovenských literárnych súťažiach (próza) získal viacero významných ocenení. V súčasnosti publikuje svoju krátku poviedkovú tvorbu v časopise Literárny týždenník a Romboid. Je pravidelným prispievateľom aforizmov v Literárnom týždenníku a v internetovom časopise HUMORIKON. Vo vydavateľstve TRIO Publishing, s.r.o mu vyšla kniha aforizmov Obliekla sa holá veta (2020), vo vlastnom náklade zbierka poviedok Striedanie životných období (2023) a vo vydavateľstve Signis zbierka haiku Slnko spáva za morom (2023).

Ste známym autorom aforizmov, epigramov, sentencií, krátkych prozaických žánrov, ako sú poviedky a pod., ktoré dlhodobo publikujete vo významných slovenských literárnych novinách a časopisoch, napr. v Literárnom týždenníku, v Romboide, v časopise Humorikon a pod. V minulosti ste publikovali v Smene, Telepluse a inde. Kedy ste začali písať a aké boli vaše motivácie siahnuť po oblasti vlastnej literárnej tvorby?

Moje literárne začiatky siahajú až do 90. rokov minulého storočia. Začalo sa to mojou trúfalosťou prispieť svojimi humornými scénkami, aforizmami do rozhlasového zábavníka Sobotníka vysielaného pravidelne z banskobystrického štúdia. Vtedy som ešte písal na písacom stroji po starých rodičoch. Pri písmene o mi vždy vyrazil malú dierku. Neviem, či redaktora pána Ondreja Bosíka práve to najviac zaujalo, výsledkom bolo, že moje príspevky boli prijaté, a dokonca aj odvysielané. Beriem to za odštartovanie do môjho literárneho snaženia.

Známe sú vaše aforizmy a epigramy, ktoré publikujete vo viacerých literárnych novinách. Často v nich spracúvate tému medziľudských vzťahov. Čím vás tieto krátke útvary obohacujú?

Bohatým sa človek stáva, keď môže mať radosť a uspokojenie z toho, čo vytvoril. Snažím sa to odovzdať do svojho čitateľského okolia. Som povďačný časopisu Literárny týždenník, že na jeho stránkach sa moje krátke myšlienky dostanú do celého Slovenka. Hlavne pre tých, ktorí radi čítajú aj medzi riadkami. To je mojou snahou, nerád mentorujem, nechcem poúčať, skôr s humorným nadhľadom sa pousmiať nad vlastnými chybami. Možno to raz aj zo mňa urobí "lepšieho" človeka.

Venujete sa krátkym poetickým a prozaickým útvarom. Koncom roka 2023 vám vyšla dokonca vydarená zbierka haiku Slnko spáva za morom. Prečo práve krátke literárne útvary?

Život nie je len o veľkých príbehoch. Viem, že viac sa čítajú románové zážitky z romantického prostredia alebo vzrušujúce thrillery, ale mojou literárnou láskou zostávajú poviedky. Vidím v nich bližší prístup k osobám, ktoré v nich vystupujú. Príbeh je tiež dôležitý, ale ten pre mňa nie je určujúci. Snažím sa viac písať o človeku, ako o tom, čo práve zažil.

Ako sme spomínali, naposledy vám vyšla zbierka haiku. Tvorba básní tohto žánru vôbec nie je jednoduchá, lebo ide o veľmi krátky trojveršový útvar s presnými pravidlami výstavby. Čo vás motivovalo siahnuť po tomto žánri?

Motivácia mnohokrát prichádza nečakane. V tomto prípade možno povedať, že sa k tomu pridala aj moja trúfalosť. Nešiel som do toho ale úplne nepripravený. Ako píše zakladateľ haiku poézie Macuo Bašó, neskočil som ako žaba do starého jazera. Uvedomujem si, že o pravosti napísaného haiku verša sa dá obsiahle diskutovať, i keď ide "len" o tri riadky. Práve to, že mám nejaké skúsenosti v písaní krátkych myšlienok, ma priviedlo k písaniu haiku veršov.

Poďme k vašim publikáciám. V roku 2021 vám vyšla zbierka aforizmov, fórizmov, epigramov i sentencií s veľmi zaujímavým názvom Obliekla sa holá veta. Čo ste ním chceli povedať?

V úvode tejto zbierky mám napísané: "Nie je také zlé, keď mám čo povedať, a nemám komu, ako keď nemám čo povedať, ale všetci to už vedia." Pri písaní aforizmov som si prial, aby som mal čo povedať a zároveň aj komu. Holá veta môže byť aj rozvitá, ale nemala by mať veľa slov, aby mala čo povedať. Ako som uviedol v úvode, aby nútila čítať aj medzi riadkami.

V marci 2023 vám vlastným nákladom vyšla zbierka Striedanie ročných období, v ktorej sa odvíjate od myšlienky, že "Tak ako sa mení počasie, nie vždy nám svieti na cestu hrejivé slnko s príjemným vánkom, zastihne nás v živote okrem úsmevu aj nepohoda s vetrom a búrkovými mrakmi na oblohe. Snívať pod hviezdami však môžeme aj v starom dome s deravou strechou." Priblížte čitateľom témy a motívy týchto vašich poviedok.

Starý dom s deravou strechou nemusí byť v našom živote úplnou beznádejou. Aj keď náš život môže byť mnohými spôsobmi komplikovaný, je vždy nejaká možnosť ako hľadať pozitívne riešenie. Niekedy je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom, lepšie je cítiť jeho vôňu so všetkými jeho sladkosťami, ale aj pachuťami. O tom by mali byť i krátke poviedky – o hľadaní pozitívneho východiska aj so slzami na krajíčku.

Haiku z vašej najnovšej zbierky Slnko spáva za morom (december 2024) sú taktiež zaujímavé hlbokým ponorom nielen do problematiky ľudských mravov, ale aj do každodennosti ľudského života (tvoj úspešný deň / nenájdeš v mobile / správu nehľadaj; pivný festival / orosené tváre / pena na fúzoch, a pod.). Čo pre vás znamená každodennosť?

Každodennosť nemusí byť zákonite všednosť. Aj v niektorom okamihu nášho života môže byť niečo nevšedné, neobyčajné. Len to treba vedieť neprehliadnuť. Aj taká pena na fúzoch nám má čo povedať. Sú pôžitky, ktoré sú len chvíľkové, ale vedia nám mnoho vecí pripomenúť.

Vo svojich básňach sa dotýkate skutočne najrôznejších tém. Nájdeme tu stretnutia s prírodou (šantivé leto / čerešne má za uchom / hýri farbami, ...), s mladosťou (deravé džíny / záplata na záplate / pubertálny svet), no aj s kritikou súčasného sveta (mobil v ušiach / vonkajší svet vypnutý / očami do prázdna,...). Ako si vyberáte témy?

Je to tak, príroda je nevyčerpateľným zdrojom doslovne i obrazne. Je tradičným zdrojom pre východnú poéziu. Ja som si dovolil, nech mi to odborníci na haiku poéziu odpustia, tak trochu prispôsobiť, inovovať (niekde som čítal, že je to dovolené) haiku verše na aktuálne vnímanie sveta okolo nás s detailami, ktoré viac pripomínajú našu západnú kultúru – tam, kde zapadá slnko.

Vo svojich literárnych dielach pretavujete všetky svoje postrehy. Ako vnímate súčasný svet, súčasnú slovenskú spoločnosť?

Necítim sa byť kritikom, hodnotiteľom spoločnosti. Skôr sa zameriavam na človeka ako osobu, jeho osobnosť so všetkými jeho plusmi aj mínusmi. Je pravdou, že jednotlivci spolu navzájom tvoria spoločnosť. Je preto potrebné zamerať sa na to, čo treba naprávať. Obávam sa, že v dnešnej spoločnosti je stále viac toho, čo treba naprávať. Toho pokazeného v medziľudských vzťahoch pribúda.

Prezraďte, aké máte najbližšie literárne plány? Na čo sa môžu vaši čitatelia tešiť?

Priznám sa, že literárne neplánujem. Píšem, čo mi práve brnkne do nosa. Najčerstvejšie som zaslal ponuku do vydavateľstiev detskej literatúry s rozprávkovými poviedkami pre najmenších s názvom

O veselom Veselkovi. Humor ma neopúšťa ani pri písaní pre deti.