Anna Jónásová: Povesti z horného konca Brvnišťa

08.06.2021

Krásna kniha autorky Anny Jónásovej zachytáva duchovné bohatstvo považskej horskej dediny Brvnišťe. Autorka pochádzajúca z tejto obce si do písanky zapisovala povesti - verzie z hornej časti tejto obce, ktoré rozprávala jej mama jej deťom. Povesti literárne spracovala, predtým však od domácich obyvateľov zozbierala podrobnosti týchto povestí, overila lokálne a geografické súvislosti. Povesti sú veľmi staré, posúvali sa zväčša ústnym podaním z generácie na generáciu a výrazne zachytávajú spôsob života domáceho obyvateľstva. Autorka nevynechala ani domácu ľudovú slovesnosť; v knihe nájdete aj riekanky, piesne, básničky a iné prejavy miestneho folklóru, a to v domácom brvnišťskom nárečí.

Knihu nádherne ilustroval Jozef Pobočík ml., rodák z Brvnišťa, maliar, ktorý toto prostredie dobre pozná, a na maľbách dotvárajúcich celú publikáciu je to dobre vidieť.

Publikácia je určená všetkým záujemcom o ľudové povesti, dospelým i deťom, no aj záujemcom o slovenský národopis, folkloristiku a etnológiu.

O cene Vás budme v blízkej budúcnosti informovať.