Arte listy. Časopis o umení liečiť umením

07.05.2020

Nový časopis pre profesionálnych psychológov a terapeutov Arte listy vydáva naše vydavateľstvo a Asociácia slovenských arteterapeutov. Je to časopis o umení liečiť umením.

1. číslo 1. ročníka sa dostalo na svet v máji 2020. Obsahuje zaujímavý odborný článok od Pavla Janoška o skupinovej terapii, rozhovory s terapuetkou Dr. Zuzanou Ťulák Krčmárikovou, predsedníčkou Asociácie slovenských arteterapeutov, praktické návody na arteterapeutické cvičenie pre väzňov Nakresli si mozog od šéfredaktora Mgr. Petra Trepáča a informácie o arteterapii na Pedagogickej fakulte UMB od Dr. Kataríny Kurčíkovej.

Šéfredaktor: Mgr. peter Trepáč

Redakcčná rada: Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. • Mgr. Katarína Kurčíková, PhD. • Mgr. Andrea Geseová • Ing. Lenka Jančíková • Renata Xeničová

Cena: 5,- eur

Dostupné v redakcii Arte listov: artelisty@gmail.com

Referencie a správy:

https://art-therapy.sk/2020/05/14/arte-listy/

https://www.facebook.com/Arteterapeuticke.listy/posts/2282136412082571/

https://195.49.188.210/pertlac/modul/tlac/detail?id=7018