ARTE LISTY. Časopis o umení liečiť umením (štvrťročník)

18.11.2020

V spolupráci s Asociáciou slovenských arteterapeutov vydávame nový časopis Arte listy - časopis o umení liečiť umením. Autormi sú odborníci na psychológiu, profesionálni terapeuti a pedagógovia v rôznych sociálnych zariadeniach a pod. Časopis je orientovaný na arteterapiu (liečenie psychiky človeka rôznymi druhmi umenia), ktorá je novou vednou disciplínou a redakcia sa takto snaží túto vednú disciplínu ďalej rozvíjať.

V októbri 2020 vyšlo v poradí 2. číslo.

Jednotlivé články, resp. štúdie sú písané zrozumiteľným jazykom tak, aby zaujali aj širokú verejnosť.

Šéfredaktor časopisu: Mgr. Peter Trepáč

Cena 1 čísla: 5,- eur + poštovné. Objednať je možné u nás alebo na adrese redakcie: artelisty@gmail.com