Eva Čulenová: HANKO KAI. Karate v meste Senica

11.11.2022

Kniha približuje vznik a vývoj karate predovšetkým v regióne Záhoria - najmä v meste Senica - no nie je možné hovoriť o karate v istej lokalite bez poznania historicko-obsahových súvislostí v celom kontexte. Karate ako bojové umenie je veľmi staré; rozvíjalo sa v rôznych čínskych provinciách (azda najznámejším centrom bojových umení je kláštor Šaolin), neskôr na ostrove Okinawa ležiacom južne od Japonska, no ako športové odvetvie je pomerne mladé. Začalo sa rozvíjať až v polovici 20. storočia. Aby čitateľ pochopil rozvoj karate v Senici a aby dokázal zaradiť odbornú profiláciu lídra záhorského karate, Hanko kai karate klubu Senica (ale aj iných klubov), autorka zaradila aj kapitolu Systematika karate uvádzajúcu základné informácie o karate - o jeho štýlových charakteristikách, zameraniach, o systéme techník, kata a pod.

Kapitola Založenie a rozvoj Hanko kai karate klubu Senica je kľúčová: snaží sa podrobne uviesť a priblížiť faktory stojace na pozadí vzniku a vývoja karate v meste Senica, teda procesu, ktorý sa začal v októbri 1974, kedy sa Seničan MUDr. Martin Čulen vrátil z vysokoškolských štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do Senice a pokračujúc vo svojej kariére karatistu, založil v Senici oddiel karate, ktorý bol čoskoro pričlenený k TJ Záhoran (Agrostav) Senica. V roku 1991 sa z tohto oddielu stal samostatný Hanko kai karate klub Senica. Senické karate tak priamo nadväzuje na vznik a vývin karate na Slovensku, ktorého počiatky siahajú do vysokoškolského prostredia v Bratislave v roku 1972 a z ktorého vzišlo veľa dnes už známych slovenských majstrov karate. MUDr. Martin Čulen s pomocou trénerov vychovaných priamo v klube bolo počas takmer polstoročnice fungovania klubu vychovaných mnoho pretekárov európskeho a svetového formátu, ktorí pre Senicu priniesli veľmi veľa významných medailí a ocenení z najvyšších európskych a svetových šampionátov. Počas takmer päťdesiatročnej histórie klubu tu cvičili a v karate sa vzdelávali ľudia zo Senice a veľmi širokého okolia vrátane Moravy a Čiech. Čitateľ v publikácii nájde súvislosti rozvoja Hanko kai v zmysle rozvoja tréningových metód a vzdelanosti.

Vydanie: druhé, doplnené. Vydanie knihy financovalo Mesto Senica.

Cena: 10,- eur + poštovné

Dostupná je aj tu:  rehus@seznam.cz alebo: a.culenova@gmail.com

Kúpiť ju môžete aj priamo na tréningu Hanko kai karate klubu Senica.