Eva Čulenová: Múdrosti starých Šumiačanov. Ilustrácie: Jozef Pobočík

06.05.2020

Kniha sa snaží zachytiť "dušu" Šumiaca - horehronskej dedinky pod Kráľovou hoľou. Autorka spracúva rozprávania folkloristu, zberateľa ľudových tradícií a príbehov, speváka horehronských piesní, muzikanta a zakladateľa známeho Múzea zvoncov, Mikuláša Gigaca a jeho manžleky Kataríny. Príbehy sú starými rozprávaniami o živote na Šumiaci a reflektujú jednotlivé historické epochy, ktorými Šumiac prešiel, v ktorých jeho ľudia žili. Doteraz šumiacke príbehy žili len v ústnom podaní, odteraz je možné nájsť ich v tejto knihe.

Kniha Múdrosti starých Šumiačanov vznikla na podnet pána predsedu BBSK Ing. Jána Luntera a pána Mikuláša Gigaca, ktorí chceli zachrániť pre budúce generácie jazyk a kultúrne tradície Šumiaca tak, ako si ich podávajú ľudia. Financoval ju BBSK. Publikáciu nádherne ilustroval Jozef Pobočík. Na jeho ilustráciách nájdete nielen obrázky krásnej šumiackej krajiny, ale aj portréty Mikuláša Gigaca a jeho rodiny v rôznych časových obdobich, takisto aj šumiackych hudobníkov.

Svojimi básňami ju obohatili aj pán Mikuláš Gigac a Peter Fialek.

Fotografický materiál zabezpečila autorka Eva Čulenová, rodina Gigacovcov a Obecný úrad Šumiac.

Kniha je dostupná v úrade BBSK v Banskej Bystrici, v turistických informačných centrách v BB a v Brezne a na Obecnom úrade v Šumiac.

V našom vydavateľstve, bohužiaľ, nedostupné.