Eva Horváthová: Javorinka. 100 rokov

25.08.2022

V roku 2021 to bolo 100 rokov, čo sa obyvatelia hornopovažských obcí z okolia Považskej Bystrice a Žiliny prisťahovali ku Galante za účelom osídlenia tejto lokality a založili obec Štefánikovo, dnes Javorinku. Autorka pochádzajúca z tejto obce Eva Horváthová, rod. Kormanová počas 12 rokov pozbierala detailné informácie o jendotlivých zakladateľoch Javorinky, o ich osudoch a všetkých potomkoch až do súčasnosti. Získala ich portrétové fotografie a zachytila aj ich domy, z ktorých pôvodne obec pozostávala.

Zo svojich bohatých materiálov zostavila k oslavám storočnici Javorinky, ktoré sa konali 20. a 21. 8. 2022 v Javorinke (teraz mestskej časti Galanty), dve veľké plnofarebné knihy: Javorinka. 100 rokov. ALBUM, kde zachytáva rodokmene, fotografie a životné osudy zakladateľov obce a ich potomkov, rovnako aj život v dedine s jej oslavami a tradíciami, a Javorinka. 100 rokov, ktorá je textovou knihou o jednotlivých rodinách a ich domoch. V tejto publikácii sa spomínajú aj obce z Považia, z ktorých pôvodní obyvatelia Javorinky prišli.

Financovalo: o. z. Javorinčan.

Obe publikácie sú dostupné u autorky a v o. z. Javorinčan.