Igor LEBIEDZÍK

13.11.2023

Igor Lebiedzík sa narodil sa v roku 1961 v Trnave a v mestečku Sereď prežil svoju mladosť. Je absolventom SPŠ strojníckej, Pedagogickej fakulty a po nástupe k Colnej správe SR získal odborné špecializované colné vzdelanie. Počas svojej mnohoročnej práce v colnej správe prešiel mnohými vedúcimi a manažérskymi funkciami, pôsobil aj ako lektor a koordinátor rôznych odborných projektov a spolupracoval pri tvorbe colných a daňových predpisov. Bol dopisovateľom okresných novín, venoval sa písaniu poviedok a odborných článkov. V roku 2019 vydal e-knihu Muž od Hradnej stráže a srnka, ktorá vyšla v roku 2022 v tlačenej forme. V súčasnosti pracuje v spoločnosti, ktorá sa venuje colnému a daňovému poradenstvu.

Koncom roka 2023 mu vo vydavateľstve Signis vychádza v poradí druhý román Lov na colníka.

Hoci ste v roku 2029 vydali v elektronickej forme svoj debut, ktorý následne vyšiel tlačenej forme v roku 2022, na poli literatúry nie sú nováčikom. Občas publikujete v rámci svojej práce odborné články, štylisticky ste vyzretým autorom. Čo vás viedlo k vlastnej literárnej tvorbe a predovšetkým k románopisectvu?

K literárnej tvorbe ma priviedli zážitky, ktoré vyvolali vo mne rôzne pocity, súvisiace s potrebou vyjadriť ich vo forme poézie alebo prózy. V mladosti som sa venoval trampingu a ochrane prírody, ktorá bola spojená s vysokohorskou turistikou a tak trochu aj s horolezectvom. Bola to nádherná doba. Uvedomil som si, že pokiaľ človek nenaviaže k horám určitý mysticko-láskavý vzťah, ktorý je spojený s rešpektom, úctou a pokorou, hory mu nič nedarujú. Vtedy mi napadla myšlienka vysloviť svoj názor práve takouto formou, ktorú som "pretavil" do písania poviedok z vysokohorského prostredia.

Neskôr som nastúpil na profesionálnu dráhu colníka a pracoval som v colnej správe SR, ktorá bola v tom čase "v plienkach" a vznikala v hektických a náročných podmienkach. Túto prácu som miloval (srdcom som zostal stále colníkom). Napriek všetkým prežitým udalostiam mi bolo cťou aktívne sa zúčastniť jej budovania. V tom čase som sa stal dopisovateľom do regionálneho periodika a do časopisu colnej správy a neskôr aj dopisovateľom do odborných časopisov.

Existujú ešte pred vaším románovým debutom Muž od Hradnej stráže a srnka nejaké vaše literárne počiny, ktoré ešte neuzreli svetlo sveta a nachádzajú sa niekde v zásuvke?

Samozrejme, že existujú. Básne a poviedky sú "zviazané" v dvoch provizórnych knihách, ktoré moja manželka trpezlivo a mnoho dní prepisovala na písacom stroji na kancelársky papier a dala ich zviazať do mäkkej väzby.

Poďme k vášmu románovému debutu Muž od Hradnej stráže a srnka. Čitateľa zvedie do prostredia hradnej stráže, upúta ho na dynamický príbeh jej príslušníkov, no priblíži mu aj fungovanie a prostredie hradnej stráže. Viac nám však prezraďte vy. Čo bolo motívom k napísaniu tohto románu a čo ste ním čitateľskej verejnosti chceli dať?

Teraz sa už môžem priznať, že som veteránom elitnej Hradnej stráže, ktorá vykonávala v 80-tich rokoch výkon služby, ktorý súvisel s ochranou areálu Pražského hradu a prezidenta republiky. Táto kniha je "silným" príbehom štyroch rôznych jednoduchých mladíkov - priateľov, ktorí vykonávali dva roky službu práve v tomto útvare. Poukazuje na vtedajší tvrdý, avšak reálny život príslušníkov Hradnej stráže, opisuje historické budovy, záhrady a paláce v areáli Pražského hradu, kde si žijú svoj život rôzne mystické bytosti a na úprimnú, čistú a nádhernú lásku jednoduchého dievčaťa zo Žižkova a hlavného hrdinu Tibora Leitricha.

V ponukách kníhkupectiev sú knihy s podobnou témou raritou. Recenzie čitateľov ma milo prekvapili. V apríli tohto roku sa mi dostalo cti zúčastniť sa na neformálnom stretnutí s veliteľom súčasnej Hradnej stráže v pražských kasárňach, kde som mu mohol osobne venovať túto knihu. Neodišiel som naprázdno, pretože som dostal s venovaním nádhernú knihu Stráž na hradě Pražském. Stretnutie bolo veľmi príjemné...

V súčasnosti vám vo vydavateľstve Signis vychádza druhý román Lov na colníka. Podobne ako prvý román je plný dobrodružstva a akcie. Pozostáva z niekoľkých dejových línií koncepčne usporiadaných buď do retrospektívy, alebo digresií, teda odbočiek od hlavnej dejovej línie. Tá sa však odohráva v divokej roháčskej prírode, ktorá hlavnej postave, majorovi Hardinovi, poskytuje veľmi účinný úkryt pred nájomnými zabijakmi a zároveň vytvára priestor pre literárne opisy prírody, ktoré sa vám skutočne podarili. Prečo práve Roháče, veď Slovensko má aj iné hory?

Milujem oravské Roháče, ktoré milovníci hôr nazývajú aj slovenskou Aljaškou. Strávil som v nich časť svojho života a znamenali pre mňa veľmi mnoho. Sú drsné, chladné a nemilosrdné, pritom však prenádherné a láskavé. Ten, kto dosiahne s týmito horskými velikánmi "súznenie", stáva sa ich súčasťou. Zažil som v nich aj mnoho utrpenia, ktoré súviseli s beznádejou a tragickými koncami, ale aj príbehy so šťastným koncom, kde mi bolo cťou pomôcť v núdzi pri mnohých záchranných akciách. Mám však rád aj iné slovenské pohoria. Mojou srdcovkou je Krivánska Malá Fatra s Vrátnou dolinou, ktorá, žiaľ, krváca bezohľadnou ľudskou činnosťou. Napriek tomu sa pravidelne vraciame do Terchovej, kde radi navštevujeme priateľov a počúvame ich príbehy zo života tejto malebnej slovenskej dedinky.

Vaša prozaická tvorba je skutočne hodnotná, a to nielen príbehovým bohatstvom, psychologickým prepracovaním hlavných postáv, ale aj vydareným spôsobom opisov prírodných scenérií alebo aj priestorov, v ktorých sa príbehy odohrávajú (napr. budovy, ulice,...). Predovšetkým je potrebné vyzdvihnúť koncepciu písania vašich románov: využívate retrospektívu, digresie, paralely, dynamiku pretkanú s opismi alebo psychologickými analýzami,... Všetko však do seba prirodzene zapadá, nič vo vašom autorskom štýle nepôsobí násilne alebo rušivo. Prezraďte nám, pripravovali ste sa teoreticky na vašu literárnu dráhu, "učili ste sa písať"?

Na literárnu dráhu som sa nijako nepripravoval; písane ma jednoducho baví. Námety prichádzali spontánne a vyjadrovali moje pocity zo zážitkov, sledovania svojho okolia a príbehov iných ľudí, ktoré ma oslovili. Snažil som sa najmä o to, aby príbehy pôsobili citlivo a presvedčivo a aby priniesli čitateľovi radosť a zážitok. Samozrejme, že som musel naštudovať a získať mnohé vedomosti z prostredia, ktoré som opisoval a ktoré som spracoval do kníh spôsobom, aby obohatili texty.

Vo vašich dielach nachádzame aj kompetentné priblíženia situácií v istých profesiách, napr. v Love na colníka sa čitateľ podrobnejšie oboznámi s prácou colníkov, ich starosťami, prostredím, v ktorom pracujú, taktiež aj rozbory konkrétnych situácií, ktoré sa môžu v colnej činnosti udiať. Je zjavné, že sa v problematike vyznáte. Práve na problematike colnej činnosti ste postavili svoj druhý román Lov na colníka a jeho príbeh. Prezraďte nám, mohlo sa takéto niečo udiať alebo ide o vašu fikciu?

Ako som spomínal v jednej z predchádzajúcich odpovedí, dlhé roky som pracoval ako colník. Prešiel som snáď všetkými stupňami tejto profesie – od stráženia štátnej hranice s Rakúskom, až po budovanie colných priechodov s ČR, vnútrozemských colných pobočiek a následne aj auditov v colnej správe. Postupne som prechádzal vyššími a vyššími hodnostnými stupňami. V začiatkoch chýbalo personálne obsadenie, technické a iné zabezpečenie, skúsenosti a pod. Pamätám si, ako sme s kolegom a obyvateľmi pohraničnej dediny hľadali hraničné znaky a medzníky, kde mali vzniknúť colné priechody, ktoré som mal riadiť spolu s vnútrozemskou colnou pobočkou. Nemal som žiadne personálne obsadenie a na výkon služby boli delegovaní kolegovia z colníc z východnej častí SR. Keď videli, kde majú pracovať a mesiac bývať, zostali v šoku. To bol však len začiatok... Počas rokov výkonu služby som zažil a videl kadečo, veľa situácií a zážitkov sa nedá opísať, pretože v dnešnej dobe sú len ťažko uveriteľné. Mnohí kolegovia a kolegyne, ktorých som si vážil a ktorí pracovali v týchto žalostných podmienkach, už nie sú medzi nami. Mrzí a hnevá ma, že táto hektická doba zostala v akomsi "zabudnutí"... Doteraz k nim prechovávam hlbokú úctu. Kniha je venovaná aj ich pamiatke.

Na vašu poslednú otázku odpoviem nasledovne: Všetko, o čom som písal v prvej a v druhej knihe, je fikcia. To, čo nie je fikcia, je pravdou. Riešenie ponechám na čitateľoch.

Čo vám literárna tvorba, teda písanie, dáva a naopak, čo vám berie?

Som hlboko presvedčený, že každý človek má nejaký talent, ktorý dostal od Boha. Musí ho len nájsť, pracovať na ňom a potom ho ukázať. Určite to nie je ľahké, ale stojí to za to. Písanie mi prináša pokoj, ktorý je pre život každého človeka veľmi potrebný. Mnoho ľudí si to vôbec neuvedomuje a žije v neustálom "bludnom" stresovom kolobehu, ktorý človeka postupne vyčerpáva a otupuje ho. Talent je liek pre duchovnú očistu.

Čítate diela slovenských autorov? Stotožňujete sa s niektorými z nich?

Asi je to chyba, ale v súčasnosti čítam poväčšine len "ľahké" dobrodružné romány a westerny od zahraničných autorov. V poslednom čase sa chystám prečítať si niektoré knihy od Jozefa Banáša.

V súčasnosti sa veľmi úspešne orientujete na písanie románov. No máte sklony aj k iným žánrom? Napríklad ku krátkej prozaickej tvorbe, ako sú poviedky alebo črty, prípadne aj k poézii?

Ako som už uviedol, spočiatku som sa venoval písaniu poézie a poviedkam. Možno sa opäť vrátim k sci-fi alebo k mystickým príbehom.

Prezraďte vaše literárne plány do budúcnosti: pripravujete nejaké ďalšie dielo alebo máte nejaký koncept v hlave?

Napriek tomu, že som len prednedávnom dokončil rukopis Lov na colníka, mám v hlave určitý námet, ktorý zavedie čitateľa do rôznych časových priestorov, kde sa odohrajú zaujímavé osudy ľudí. Bude v ňom viac mystiky, avšak ... Uvidíme. 😊

Ďakujem za rozhovor.

EVA ČULENOVÁ