Jana Baculáková: Karamelka

29.01.2024

Básnická zbierka Karamelka je debut vynikajúcej autorky Jany Baculákovej (ilustrácie: Renáta Kačová), ktorá už predtým publikovala v známych zborníkoch Litera 2 s dlhoročnou tradíciou v Banskej Bystrici, v Dotykoch, Slovenských pohľadoch a Slovenských národných novinách. Jej rozhovory boli uverejnené v časopisoch Život a Slovenka, rok písala životopisy do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky (10. vydanie). Je zakladateľkou autorskej literárnej súťaže Banskobystrické pierko.

Autorka zvolila nielen zaujímavý, ale najmä výstižný názov pre svoju zbierku: Karamelka. Vysvetľuje ho hneď v prvej básni, kde konštatuje, že Život je ako.../ karamelka/ chvíľu som malá/ a zrazu veľká/ chvíľu je sladký/ strašne ma ľúbi/ vzápätí má ma/ plné zuby... V tomto duchu sú ladené všetky básne v zbierke, na mnohých miestach nachádzame myšlienku, že nie rovnakosť spája (s. 12), ale, naopak, rozdiely. Každý človek je iný a je potrebný vzájomný rešpekt a úcta, a to je podľa nej ten spájací moment. Autorka sa v celej zbierke drží myšlienky, že nech všetko plynie tak, ako má, všetko má svoju cestu, svoj prúd: Už viem, že netreba súperiť/ Kto vyhrať má, nech vyhráva/ Že zbytočné je víťaziť/ kde nie je pretek, len čistá hra/ A viem, že najkrajší je detský plač/ aj keď ma ruší a núti bdieť/ Že nebyť krivdy, zrady, temna, zla.../ je ťažko dobré uvidieť/ To málo viem... (s. 6).
V zbierke sa stretávame so zaujímavo spracovanými motívmi, ako je príroda, medziľudské vzťahy, jemná erotika, okolité prostredie, ženskosť, láska... Všíma si konkrétne situácie (snežná kalamita, susedky, ktoré stratili to pekné v živote a žijú svoju každodennú sivosť, púšťanie šarkana, pocity, ktoré ponúka konkrétny banskobystrický podnik, v ktorom sa po dlhé roky schádzajú umelci a bohémi, a v každej situácii vidí ideu, ktorú dokáže čitateľovi zrozumiteľne predostrieť tak, aby sme spoznali jej vnútorný svet, jej vnímanie a spracúvanie okolia, v básňach nachádzame aj jej postoje k spoločnosti i svetu. Možno povedať, že Karamelka je estetickým vyjadrením autorkinej životnej filozofie, bez obalov v nej odhaľuje svoju osobnosť, myslenie, povahu, nič neskrýva, po jej prečítaní ju spoznávame takú, aká v skutočnosti je. Veľmi oceniteľné je, že svoje myšlienky podáva čitateľovi v zrozumiteľnej forme, neskrýva ich za zložité konštrukcie, vyjadruje sa ľahko a prístupne ...

Všetky básne pôsobia pokojne, nevtieravo, ich zámerom nie je posunúť dopredu autorku a jej talent, ktorý nesporne má, naopak, chcú len prirodzene a spontánne vyjadriť autorkine vnútorné pocity a prežívanie, poskytnúť čitateľovi estetický zážitok. Na to prispievajú aj skutočne nádherné a originálne ilustrácie Renáty Kačovej, tvorené ako koláže, ktorými presne vystihuje obsah a emóciu jednotlých básní. Na záver mi neostáva iné než konštatovať, že sa rodí skutočne unikátne umelecké dielo a že na slovenskej literárnej scéne môžeme privítať skutočný talent s potenciálom posunúť smerovanie slovenskej poézie novým smerom.

Z recenzie publikovanej v: Orol tatranský, 1/2024, aut.: E. Čulenová

Parametre:

Formát: 165 x 200 mm

Tvrdá väzba, plnofarebná obálka

Vnútro: 76 strán, plnofarebné. natieraný papier

Cena: 9,- eur + poštovné - kniha je dostupná u autorky: jana.baculakova@gmail.com

a v kníhkupectvách.