Jolana Darulová - Katarína Koštialová - Zdena Krišková: Vidiek tradičný, moderný a inšpiratívny. Dedina roka. Hrušov, Dobrá Niva, Oravská Lesná, Spišský Hrhov

04.03.2021

Tu je možné knihu zadarmo stiahnuť.

Výskumníčky - etnologičky z Katedry sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici urobili unikátny výskum tzv. Dedín roka, teda dedín, ktoré získali ocenenie ministerstva Dedina roka, a to za rozvoj, inovatívnosť, spoluprácu so svojimi občanmi, rozvoj tradičnej dedinskej kultúry a pod.

Etnologičky si v knihe všímajú rôzne aspekty života menovaných dedín, skúmajú spôsob ich života, a to aj v súvislosti s ich tradíciami, staviteľstvom a kultúrou, hodnotia príčiny ich úspechu, avšak všímajú si aj ich nedostatky.

Pekná kniha plná fotografií nie je určená len pre odbornú vedeckú verejnosť, ale zaujme aj všetkých záujemcov a slovenský národopis.

Formát: B5 - 160 x 240 mm

Obálka: V2

Počet strán: 212

Obrázky: áno

Vnútro: ČB

ISBN 978-80-99936-07-3

e-kniha: ISBN 978-80-99936-11-0